Send mail
Print
Danh sách Cán bộ Khoa học cơ hữu

(2014/10/28 10:10:39.442 GMT+7)

Danh sách Cán bộ Khoa học cơ hữu của Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương

Danh sách Cán bộ Khoa học cơ hữu

của Viện Nghiên cứu Thương mại

Bộ Công Thương


TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học

(GS, PGS)

Trình độ đào tạo (TSKH,

TS,ThS)

Chuyên môn

Được đào tạo

Chuyên ngành đang

tham gia chủ trì

 

1

2

3

4

5

1

Phạm Nguyên Minh

 

TS

Thương mại

Kinh doanh thương mại

2

Đinh Văn Thành

PGS

TS

Kinh tế thương mại

Kinh doanh thương mại

3

Nguyễn Văn Lịch

PGS

TS

Kinh tế thương mại

Kinh doanh thương mại

4

Lê Danh Vĩnh

PGS

TS

Kinh tế thương mại

Kinh doanh thương mại

5

Hoàng Thọ Xuân

PGS

TS

Kinh tế thương mại

Kinh doanh thương mại

6

Phạm Tất Thắng

PGS

TS

Kinh tế thương mại

Kinh doanh thương mại

7

Nguyễn Văn Nam

PGS

TS

Kinh tế Chính trị

Kinh doanh thương mại

8

Lê Trịnh Minh Châu

PGS

TS

Kinh tế thương mại

Kinh doanh thương mại

9

Nguyễn Thị Nhiễu

 

TS

Thương mại

Kinh doanh thương mại

10

Trịnh Thị Thanh Thuỷ

 

TS

Kinh tế thương mại

Kinh doanh thương mại

11

Nguyễn Văn Long

 

TS

Kinh tế Chính trị

Kinh doanh thương mại

12

Nguyễn Lương Thanh

 

TS

Kinh tế Chính trị

Kinh doanh thương mại

13

Phạm Hồng Tú

 

TS

Thương mại

Kinh doanh thương mại

14

Lê Huy Khôi

 

TS

Thương mại

Kinh doanh thương mại

15

Đinh Công Hoàng

 

TS

Thương mại

Kinh doanh thương mại

16

Phạm Văn Kiệm

 

TS

Thương mại

Kinh doanh thương mại

17

Phan Hồng Quang

 

TS

Thương mại

Kinh doanh thương mại

18

Nguyễn Anh Minh

 

TS

Thương mại

Kinh doanh thương mại

19

Đỗ Văn Chiến

 

TS

Thương mại

Kinh doanh thương mại

20

Ngô Thị Hoàng Yến

 

TS

Thương mại

Kinh doanh thương mại

21

Dương Chí Thành

 

TS

Thương mại

Kinh doanh thương mại

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi