Thông báo của Viện
Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại

(29-06-2016)

Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại ngày 18 tháng 02 năm 2014 và Quyết định điều chỉnh số lượng tín chỉ các môn học thuộc học phần trình độ tiến sĩ trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại năm ngày 07 tháng 01 năm 2016
Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại

(16-06-2016)

Ngày 29/12/2009 Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương đã ra Quyết định Ban hành Quy chế đào taọ trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển

(01-06-2016)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng

(16-02-2016)

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng

(05-01-2016)

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy

(05-01-2016)

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng

(01-01-2016)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi

(25-12-2015)

Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang

(16-12-2015)

Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn

(16-12-2015)

Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng

(10-12-2015)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi

(27-11-2015)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn

(27-11-2015)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy

(27-11-2015)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng

(06-05-2015)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hưũ Hùng
Thông báo của Viện
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản:Viện nghiên cứu thương mại. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 46 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
17 Yết Kiêu - Hai Bà Trưng - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / Fax: 04. 39422595