Send mail
Print
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy

(2015-11-27 10:38:43)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: “Giải pháp phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước trong Liên minh thuế quan miền Nam châu Phi (SACU)”
Chuyên ngành: Thương mại.
Mã số: 62.34.10.01
Nghiên cứu sinh: Trần Quang Huy
GVHD 1: PGS.TS. Trần Công Sách
GVHD 2: GS.TS. Đỗ Đức Bình
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương
Những kết luận mới của luận án:
Về mặt lý luận:
Đề tài đã hệ thống hóa và phân tích cơ sở lý luận về việc phát triển quan hệ thương mại giữa một quốc gia với các nước trong một liên minh thuế quan; làm rõ nội dung, hình thức, các tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển quan hệ thương mại giữa một quốc gia và các nước trong một liên minh thuế quan.
Về mặt thực tiễn:
- Nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc và Ấn Độ trong việc phát triển quan hệ thương mại với các nước thành viên SACU, rút ra những bài học thành công mà Việt Nam có thể học tập và những bài học không thành công cần tránh.
- Phân tích và đánh giá chính sách thương mại và các giải pháp đã được triển khai nhằm phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước SACU; thực trạng trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước SACU, những kết quả đã đạt được cũng như các hạn chế và nguyên nhân.
- Dự báo bối cảnh và triển vọng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước SACU.
- Đề xuất các giải pháp phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước SACU, trong đó có các giải pháp đẩy mạnh trao đổi thương mại hàng hóa giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường các nước SACU.

Xem Thông tin kết luận mới (Tiếng Việt - Tiếng Anh)

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi