Gửi tin qua Email
In bài này
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng

(2015-05-06 23:05:08)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hưũ Hùng

 THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI LUẬN ÁN TIẾN SỸ

 

Tên đề tài: " Phát triển dịch vụ Logistics của tỉnh Quảng trị trên Hành lang kinh tế Đông - Tây."

Nghiên cứu sinh: Trần Hữu Hùng   

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại 

 Mã số: 62.34.01.21

Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Đình Đào

                                     TS. Hồ Trung Thanh                      

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương

Đề tài "Phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Quảng Trị trên EWEC" lần đầu tiên được tác giả nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện trên địa bàn cấp tỉnh kể từ khi loại hình dịch vụ logistics được quy định ở Điều 233 theo Luật Thương mại năm 2005. Do đó những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần giúp địa phương có cơ sở, định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ logistis trong bối cảnh mở cửa thị trường dịch vụ logistics. Những kết luận mới của luận án là:

Về phương diện lý luận: - Từ nghiên cứu bản chất, đặc điểm dịch vụ logistics trên địa bàn cấp tỉnh (Province logistics) trong bối cảnh hội nhập, tác giả đã mạnh dạn đưa ra hệ thống tiêu chí phân loại dịch vụ logistics, nội dung và hình thức phát triển, qua đó giúp địa phương lựa chọn và có giải pháp phát triển các loại dịch vụ phù hợp với đặc điểm và những lợi thế của địa phương.

- Lần đầu tiên, luận án nhấn mạnh đến vai trò của dịch vụ logistics đối với phát triển kinh tế địa phương cấp tỉnh, đặc biệt là trong việc thu hút FDI, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và khẳng định ở địa phương nào mà có hệ thống logistics phát triển thì ở đó sẽ thu hút được nhiều dự án FDI, sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển. Đây là cơ sở quan trọng để giúp các địa phương phải quan tâm hơn, ủng hộ cao hơn đối với sự phát triển dịch vụ logistics mà lâu nay thường ít quan tâm.

Về phương diện thực tiễn: - Luận án chỉ rõ tiềm năng và lợi thế của Quảng Trị trên EWEC, việc phát triển dịch vụ logistics được coi là giải pháp đột phá trong khai thác hiệu quả những tiềm năng và lợi thế đó.

- Lần đầu tiên luận án phân tích và đánh giá một cách toàn diện thực trạng phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Quảng Trị trên EWEC trên cơ sở phân tích các nguồn số liệu thứ cấp và nguồn số liệu sơ cấp thông qua điều tra khảo sát công phu của tác giả, từ đó rút ra những vấn đề cần được tiếp tục khắc phục và phát triển nhằm phát huy hiệu quả thế mạnh của tỉnh Quảng Trị nằm ở điểm đầu của Việt Nam trên EWEC. 

- Luận án chỉ ra được các định hướng và giải pháp mang tính khả thi nhằm phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Quảng Trị trên EWEC thông qua đó để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh trong hội nhập và phát triển kinh tế.

 

Xem Thông tin những kết luận mới (tiếng Việt - tiếng Anh)

 

Thông báo của Viện
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vương Đình Thanh
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Nữ
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS.Trần Đức Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thu Hương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vương Đình Thanh
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Trung Dũng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Việt Hưng
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Lâm Tuấn Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Trung Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đậu Xuân Đạt
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628