Send mail
Print
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng

(2015-05-06 23:05:08)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hưũ Hùng

 THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI LUẬN ÁN TIẾN SỸ

 

Tên đề tài: " Phát triển dịch vụ Logistics của tỉnh Quảng trị trên Hành lang kinh tế Đông - Tây."

Nghiên cứu sinh: Trần Hữu Hùng   

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại 

 Mã số: 62.34.01.21

Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Đình Đào

                                     TS. Hồ Trung Thanh                      

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương

Đề tài "Phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Quảng Trị trên EWEC" lần đầu tiên được tác giả nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện trên địa bàn cấp tỉnh kể từ khi loại hình dịch vụ logistics được quy định ở Điều 233 theo Luật Thương mại năm 2005. Do đó những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần giúp địa phương có cơ sở, định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ logistis trong bối cảnh mở cửa thị trường dịch vụ logistics. Những kết luận mới của luận án là:

Về phương diện lý luận: - Từ nghiên cứu bản chất, đặc điểm dịch vụ logistics trên địa bàn cấp tỉnh (Province logistics) trong bối cảnh hội nhập, tác giả đã mạnh dạn đưa ra hệ thống tiêu chí phân loại dịch vụ logistics, nội dung và hình thức phát triển, qua đó giúp địa phương lựa chọn và có giải pháp phát triển các loại dịch vụ phù hợp với đặc điểm và những lợi thế của địa phương.

- Lần đầu tiên, luận án nhấn mạnh đến vai trò của dịch vụ logistics đối với phát triển kinh tế địa phương cấp tỉnh, đặc biệt là trong việc thu hút FDI, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và khẳng định ở địa phương nào mà có hệ thống logistics phát triển thì ở đó sẽ thu hút được nhiều dự án FDI, sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển. Đây là cơ sở quan trọng để giúp các địa phương phải quan tâm hơn, ủng hộ cao hơn đối với sự phát triển dịch vụ logistics mà lâu nay thường ít quan tâm.

Về phương diện thực tiễn: - Luận án chỉ rõ tiềm năng và lợi thế của Quảng Trị trên EWEC, việc phát triển dịch vụ logistics được coi là giải pháp đột phá trong khai thác hiệu quả những tiềm năng và lợi thế đó.

- Lần đầu tiên luận án phân tích và đánh giá một cách toàn diện thực trạng phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Quảng Trị trên EWEC trên cơ sở phân tích các nguồn số liệu thứ cấp và nguồn số liệu sơ cấp thông qua điều tra khảo sát công phu của tác giả, từ đó rút ra những vấn đề cần được tiếp tục khắc phục và phát triển nhằm phát huy hiệu quả thế mạnh của tỉnh Quảng Trị nằm ở điểm đầu của Việt Nam trên EWEC. 

- Luận án chỉ ra được các định hướng và giải pháp mang tính khả thi nhằm phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Quảng Trị trên EWEC thông qua đó để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh trong hội nhập và phát triển kinh tế.

 

Xem Thông tin những kết luận mới (tiếng Việt - tiếng Anh)

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi