Send mail
Print
Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang

(2015-12-16 14:27:53)

Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP VIỆN CỦA NCS NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG

 

Thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ và Quyết định số 537/QĐ-VNCTM ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện, Viện Nghiên cứu Thương mại sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án cho NCS Ngô Thị Hương Giang.

Tên đề tài: “Xây dựng chuỗi cung ứng mặt hàng chè Thái Nguyên”

Chuyên ngành: Thương mại.

Mã số: 62.34.10.01

Thời gian: 16 giờ 00’, ngày 30 tháng 12 năm 2015 (thứ Tư).

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Viện Nghiên cứu Thương mại, 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi