Send mail
Print
Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi

(2015-12-25 10:51:18)

Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP VIỆN CỦA NCS NGUYỄN THỊ CHI

Thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ và Quyết định số 577/QĐ-VNCTM ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện, Viện Nghiên cứu Thương mại sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án cho NCS Nguyễn Thị Chi.

Tên đề tài: “Phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại;

Mã số: 62.34.01.21

Thời gian: 16 giờ 00’, ngày 05 tháng 01 năm 2016 (Thứ ba)

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Viện Nghiên cứu Thương mại, 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi