Send mail
Print
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương

(2018-08-16 10:42:22)

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

KINH TẾ CẤP VIỆN CỦA NCS

ĐẶNG THANH PHƯƠNG

 

Thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ và Quyết định số 521/QĐ-CLCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án cho NCS Đặng Thanh Phương.

Tên đề tài: “Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại ở nước ta thời kì đến năm 2020”.

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại.

Mã số: 62.34.01.21

Thời gian: 15 giờ 30’, ngày 31 tháng 8 năm 2018  (Thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi