Send mail
Print
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung

(2018-04-07 21:45:02)

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

KINH TẾ CẤP VIỆN CỦA NCS

LÊ NGỌC TRUNG 

 

Thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ và Quyết định số 63/QĐ-CLCT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án cho NCS Lê Ngọc Trung.

Tên đề tài: “Giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản Vùng Đông Nam Bộ hiện nay”.

Chuyên ngành: Thương mại.

Mã số: 62.34.10.01

Thời gian: 16 giờ 00’, ngày 19 tháng 04 năm 2018  (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi