Send mail
Print
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

(2019-01-03 15:30:16)

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

KINH TẾ CẤP VIỆN CỦA NCS

NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

 

Thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ và Quyết định số 777/QĐ-CLCT ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án cho NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

Tên đề tài: “Phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng thuỷ sản của Việt Nam khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)”.

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại.

Mã số: 62.34.01.21

Thời gian: 16 giờ 00’, ngày 18 tháng 01 năm 2019  (Thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi