Send mail
Print
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ

(2018-12-13 13:23:21)

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

KINH TẾ CẤP VIỆN CỦA NCS

NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

Thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ và Quyết định số 800/QĐ-CLCT ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy.

Tên đề tài: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam hiện nay”.

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại.

Mã số: 62.34.01.21

Thời gian: 16 giờ 00’, ngày 26 tháng 12 năm 2018  (Thứ Tư)

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi