Send mail
Print
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền

(2017-12-07 11:25:40)

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

KINH TẾ CẤP VIỆN CỦA NCS

NGUYỄN THÚY HIỀN 

 

Thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ và Quyết định số 48/QĐ-CLCT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án cho NCS Nguyễn Thúy Hiền.

Tên đề tài: “Định hướng và các giải pháp phát triển ngành dịch vụ phân phối ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Thương mại.

Mã số: 62.34.10.01

Thời gian: 16 giờ 00’, ngày 26 tháng 12 năm 2017  (Thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi