Send mail
Print
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng

(2018-04-03 10:35:00)

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

KINH TẾ CẤP VIỆN CỦA NCS

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG HƯNG 

 

Thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ và Quyết định số 294/QĐ-CLCT ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án cho NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng.

Tên đề tài: “Kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại.

Mã số: 62.34.01.21

Thời gian: 16 giờ 00’, ngày 16 tháng 04 năm 2018  (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi