Send mail
Print
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang

(2019-03-12 13:57:53)

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

KINH TẾ CẤP VIỆN CỦA NCS

VŨ HƯƠNG GIANG

 

Thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ và Quyết định số 32/QĐ-CLCT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án cho NCS Vũ Hương Giang.

Tên đề tài: “Nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại.

Mã số: 62.34.01.21

Thời gian: 16 giờ 00’, ngày 25 tháng 03 năm 2019  (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi