Send mail
Print
Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại

(2016-06-16 10:56:17)

Ngày 29/12/2009 Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương đã ra Quyết định Ban hành Quy chế đào taọ trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi