Send mail
Print
Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại

(2016-06-29 23:10:00)

Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại ngày 18 tháng 02 năm 2014 và Quyết định điều chỉnh số lượng tín chỉ các môn học thuộc học phần trình độ tiến sĩ trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại năm ngày 07 tháng 01 năm 2016
Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi