Gửi tin qua Email
In bài này
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt

(2018-05-14 10:45:39)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động trên địa bàn Hà nội

* Chuyên ngành:   Kinh doanh Thương mại

* Mã số:                62.34.01.21

* Họ và tên nghiên cứu sinh:   Vũ Văn Việt

* Người hướng dẫn khoa học: 

                            Hướng dẫn 1: PGS.TS. Lê Trịnh Minh Châu

                            Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long

* Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương  - Bộ Công Thương

 

Luận án đã có các đóng góp mới về lý luận và thực tiễn sau:

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa và nghiên cứu bổ sung một số vấn đề lý luận trong phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ (CHBL). Cụ thể:

- Luận án đã trình bày có hệ thống một số khái niệm liên quan như khái niệm bán lẻ, cửa hàng bán lẻ, chuỗi cửa hàng bán lẻ. Trên cơ sở đó, luận án đã làm rõ hơn khái niệm phát triển triến kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ, đồng thời xác định và làm rõ hơn 06 yếu tố cơ bản cấu thành chuỗi CHBL.

- Trên cơ sở hệ thống hóa một số lý thuyết và mô hình kinh doanh chuỗi CHBL của một số nhà nghiên cứu, như lý thuyết “Bánh xe bán lẻ” của Malcolm P. McNair, học thuyết “Vòng đời cửa hàng” của Marc Dupuis một số nhà nghiên cứu khác, luận án đã trình bày 14 nội dung của phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ

Thứ hai, dựa trên khung lý luận đã xây dựng, luận án đã nghiên cứu thực tiễn phát triển chuỗi CHBL nói chung và có những kết luận mới. Cụ thể:

- Luận án đã rút ra một số bài học kinh nghiệm về phát triển kinh doanh chuỗi CHBL cho các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổng hợp kinh nghiệm phát triển kinh doanh chuỗi CHBL của một số doanh nghiệp trên thế giới như: Wal-mart Stores; Tesco; Casino. Trong đó, luận án đã chỉ rõ nguyên nhân thành công trong phát triển của các chuỗi CHBL do chú trọng đến các các yếu tố về lợi thế cạnh tranh, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, yếu tố nhân khẩu học trong lựa chọn địa điểm, môi trường kinh doanh, chủng loại sản phẩm phân phối, yếu tố công nghệ,...

- Trên cơ sở cập nhật mới thông tin thị trường điện thoại di động (ĐTDĐ) Hà Nội, luận án đã đưa ra những đánh giá tổng quan về thị trường ĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội trên các khía cạnh về tăng trưởng và dịch chuyển, cơ cấu kinh tế, quy mô và cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân số, thu nhập và cơ cấu chi tiêu của dân cư, thực trạng tiêu dùng. Đây là những yếu tố tác động đến quy mô thị trường, tiềm năng đầu tư và phát triển của thị trường bán lẻ ĐTDĐ trên địa bàn Hà nội hiện nay.

- Luận án đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để nghiên cứu các nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBL của 3 chuỗi CHBLĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội gồm: chuỗi CHBLĐTDĐ Thế giới di động, chuỗi CHBLĐTDĐ FPT Shop và chuỗi CHBLĐTDĐ Vinmart.

- Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 6 trong số 14 nội dung có tác động mạnh hơn các nội dung còn lại đến phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội cụ thể gồm: Định vị thực hành giá bán lẻ; Phát triển quan hệ với các nhà cung cấp hàng hóa và thiết lập các kênh cung cấp hàng hóa đến các cửa hàng thành viên trong chuỗi; Phát triển năng lực cung cấp dịch vụ bán lẻ cho khách hàng; Xây dựng và phát triển bản sắc bán lẻ và thương hiệu chuỗi; Phát triển nguồn nhân lực trong chuỗi CHBL; Phát triển mối quan hệ và điều hành hoạt động trong chuỗi bán lẻ.

 

Thứ ba, trên cơ sở các nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, luận án đề xuất một số giải pháp, kiến nghị mới có cơ sở khoa học về phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội thời kỳ tới năm 2025 cả từ phía nhà nước và phía doanh nghiệp.


Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng Việt - Tiếng Anh) 

Thông báo của Viện
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vương Đình Thanh
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Nữ
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS.Trần Đức Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thu Hương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vương Đình Thanh
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Trung Dũng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Việt Hưng
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Lâm Tuấn Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Trung Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đậu Xuân Đạt
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628