Gửi tin qua Email
In bài này
Danh bạ điện thoại Viện NCTM 2016

(2016/06/14 11:57:05.947 GMT+7)

Danh bạ điện thoại Viện Nghiên cứu Thương mại 2016

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI  - NĂM 2016

 

- Email: vnctm@ moit.gov.vn

- Fax: 04.38248279

 TRỤ SỞ TẦNG 4 - 46 NGÔ QUYỀN

 

STT

ĐƠN VỊ/ CÁ NHÂN

SỐ MÁY CƠ QUAN

SỐ MÁY NHÀ RIÊNG

SỐ MÁY DI ĐỘNG & MAIL

Lãnh đạo Viện

1

VT Phạm Nguyên Minh

38260716

38694720

0913512405

minhpn@moit.gov.vn

2

PVT Trịnh Thị Thanh Thuỷ

39426672

35113065

0903248686

 thuyttt.vit@moit.gov.vn

Nghiên cứu viên cao cấp

1

Đinh Văn Thành

38253786

38525526

0913503783

thanhdv@moit.gov.vn

2

Hoàng Thọ Xuân

 

39843474

0903467858 xuanht@moit.gov.vn

3

Nguyễn Văn Lịch

38260717

38243938

 

0904215669

lichnv@moit.gov.vn

Văn phòng Viện

1

Nguyễn Hồng Sinh (CVP)

38262721

35741815

0983611066

sinhnh.vit@moit.gov.vn

3

Dương Thị Thu Huyền

,,

33639315

0932246699 duonghuyen_81@yahoo.com

Bộ phận Tổ chức

4

Vương Đức Toản (TP)

38249467

38627702

0903203747 vuongductoan@yahoo.com

5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

,,

35726121

0982514699 hanhlongminh@yahoo.com.vn

Bộ phận Tài chính Kế toán

1

Phạm Thị Hợp Châu (TP-KTT)

38257179

35727030

0983433386

phamhopchau@yahoo.com

2

Nguyễn Diệu Thuý (PTP)

,,

 

0904346974

thuyvnctm@yahoo.com.vn

3

Trần Thị Thuý Hằng

35531242

0989126252 hangmedia2910@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hương (KT)

,,

 

0985094883

huongdaumua2004@yahoo.com

Phòng Quản lý KH & ĐT    

 Fax: (04 )39345034

1

Phạm Hồng Tú (TB)

38246796

38510503

0912230060

tuphamhong@yahoo.com

2

Trần Thị Thu Hiền (PTP)

,,

38313346

0904960929 hienttth.vit@moit.gov.vn

3

Nguyễn Khánh Linh (PTP)

 

39726446

0915341080 khanhlinh80@yahoo.com

4

Đào Thị Thanh (PTP)

,,

38631634

0915223888

thanhdt.vit@moit.gov.vn

5

Vũ Thị Ngọc Anh

38262720

 

0912713319

anhvtn.vit@moit.gov.vn

6

Tưởng  Thị Thành Vinh

,,

36270201

0989226680

vinhtuong82@yahoo.com

7

Nguyễn Thị Cẩm Thơ

 

 

0979607056 nguyencamtho85@gmail.com

Trung tâm Tham vấn về WTO tại Việt Nam

1

Nguyễn Thức (TP)

38262722

39176685

0984883933

thucn.vit@gmail.com

2

Bùi Thị Thanh Thuỷ (PTP)

39369732

37563313

0913341515

thanksthuy@yahoo.com.vn

3

Ngô Thị Thanh Hương

 

0914619694 huongntt.23@gmail.com

4

Đinh Công Hoàng

38325096

0983998668 hoang1008@yahoo.com

5

Trần Thanh Tùng

38262722

 

01644466666

Ban Nghiên cứu và Dự báo thị trường

1

Lê Huy Khôi  (TB)

38246797

 

0983806668 khoimoit.vit@gmail.com

2

Đỗ Kim Chi (PTB)

37195734

0912471415 dokimchi64@yahoo.com

3

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

37540063

 0978523855 quynhhoa_vit@yahoo.com

4

Hoàng Thị Hương Lan

38695216

0916280624 huonglan_vit@yahoo.com

6

Phạm Ngọc Dũng

 

0966609290 kentnck.nz@gmail.com

7

Hoàng Thị Vân Anh

38262310

37843383

0904648846 quanvanh2003@yahoo.com

8

Phạm Hồng Lam

38561652

0947051188 phamlam1188@yahoo.com

9

Nguyễn Thị Huyền Trang

38262310

 

0977885015

Tạp chí Nghiên cứu Thương mại

1

Trịnh Thị Thanh Thuỷ (TBT)

39426672

35113065

0903248686

 thuyttt.vit@moit.gov.vn

2

Đỗ Quang (Thư ký TS)

 

38295625

0912044379 q4hd@yahoo.com

3

Ngô Thị Lan Hương

39387732

 

0946030739 ngothilanhuong@gmail.com

 

TRỤ SỞ 655 PHẠM VĂN ĐỒNG

 

STT

ĐƠN VỊ/ CÁ NHÂN

SỐ MÁY CƠ QUAN

SỐ MÁY NHÀ RIÊNG

SỐ MÁY DI ĐỘNG & MAIL

Văn phòng Viện 

1

Đào Ngọc Tuân (PVP)

39424134

38274560

0913322322

tuandn.vit@moit.gov.vn

2

Nguyễn Văn Sơn (LX)

,,

38633353

0916428262

4

Bùi Thanh Xuân (LX)

,,

35740074

0913353068

Ban Nghiên cứu Chiến lược và Quy hoạch phát triển thương mại

1

Nguyễn Văn Long (TB)

38263339

37763064

0988508438

Longnv.vit@moit.gov.vn

4

Đặng Chương Linh (PTB)

38643941

0913201788

linhdc.vit@moit.gov.vn

5

Bùi Quang Chiến

 

0912176546

chienbq.vit@moit.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thu Hương (PTB)

38228924

37561707

0913552809

huongtuanqanh@yahoo.com

3

Phùng Thị Vân Kiều (PTB)

38433927

0906071899

phungvankieu@yahoo.com

6

Nguyễn Thị Quỳnh Vân

38361263

0906299559 vanmailien_1970@yahoo.com

7

Vương Quang Lượng

 

0988752131

luongvq@moit.gov.vn

8

Lại Hồng Minh

38333477

0904763450

laihongminhvit@gmail.com

9

Phạm Văn Kiệm

 

0973661818 kiempv.vit@moit.gov.vn

10

Phạm Vũ Quang Huy

 

0906091166 phamvu.quanghuy@yahoo.com

Ban Nghiên cứu Môi trường và Phát triển TM bền vững       Fax: (04) 38229195

1

Doãn Công Khánh (TB)

38229195

38341115

0904210607

khanhecovit@gmail.com

 

 

2

Trần Ngọc Thịnh

,,

38516907

0983399855

tranthinh@hotmail.com

3

Ngô Đức Thanh

,,

36658271

0913352357 ngothanh.moit@gmail.com

4

Nguyễn Lương Thanh (PTB)

39428541

38544283

0945580367 luongthanh126@yahoo.com.vn

5

Trương Thị Thanh Huyền

38210097

0948004042 huyenttt.vit@moit.gov.vn

6

Nguyễn Hồng Thơm

,,

36336675

0983517527 thomnh.vit@moit.gov.vn

7

Võ Thị Kim Tuyến

,,

36339209

0983332903 tuyenvtk.vit@moit.gov.vn

8

TrÇn Huy Hoµn (PTB)

,,

62931210

0912467361 hoanth.vit@moit.gov.vn

Ban Nghiên cứu Chính sách phát triển Thương mại

1

 

Đặng Thanh Phương (TB)

39423611

35726705

0948993369 phuondt.vit@moit.gov.vn

2

Vũ Tuyết Lan (PTB)

39422388

36623073

0989122764 vutuyetlanvit@yahoo.com

3

Vũ Thuý Vinh

 

0903233016 vuthuyvinh@gmail.com

4

Nguyễn Thị Trà Giang

 

0912196386 giangtra69@gmail.com

5

Vũ Thị Lộc

386436111

0983695719 vulocvit@gmail.com

6

Đặng Công Hiến

 

0972428868 conghien782003@yahoo.com

7

Nguyễn Văn Hoàn (PTB)

35740904

0912017167 vanhoan57@yahoo.com

8

Lê Vĩnh Quốc

38526795

0942511589 Vincent.le89@gmail.com

9

Nông Phương Thảo

 

0915315015 thaonp.vit@gmail.com

Phòng Thông tin - Thư viện 

1

Vũ Huy Hùng (TP)

39426628

38524910

0912866415

hungvh.vit@moit.gov.vn

2

Phan Thế Quyết (PTP)

38226493

 

0932781868 phanthequyet@gmail.com

3

Nguyễn Minh Phượng

38461086

0983230762 minhphuongb4@yahoo.com

4

Đinh Thị Bích Liên

36338557

01686336567 liendinhthibich@yahoo.com

5

Lương Thanh Hải

 

0982196668 hailt1806@gmail.com

                 

 

 TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KINH TẾ THƯƠNG MẠI

Fax: (04 )38261978

 

Ban Giám đốc

1

Giám đốc. Lê Văn Hoá

39346841

 

0913228776 levanhoa1968@yahoo.com

2

Phó GĐ. Lê Thị Hoa

39387136

 

0912752821 huyenhoai2004@yahoo.com

Phòng Hành chính tổng hợp

1

Trần Thị Minh Thu (TP)

39349182

 

0988566198 tminhthuictc@yahoo.com

Phòng Tư vấn và Hợp tác phát triển

1

Ngô Hồng Nhung (PTP)

38246626

 

0988097675

2

Tiêu Hải Vân

,,

 

0915119468

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu triển khai

1

Từ Quỳnh Châu (PTP)

39344490

 

0906986383 daotao_ictc@yahoo.com

2

Nguyễn Ngọc Lan

,,

 

0936780919

Phòng Hợp tác phát triển

1

Nguyễn Đình Cường  (TP)

39347086

 

0913322967 ictcfpt@yahoo.com

2

Nguyễn Thị Bình

,,

 

0913383625

 

 

 

CHI NHÁNH VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tầng 11, số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38211961          Fax: 08.38211917 

 

STT

ĐƠN VỊ/ CÁ NHÂN

SỐ MÁY CƠ QUAN

SỐ MÁY NHÀ RIÊNG

SỐ MÁY DI ĐỘNG & MAIL

1

Nguyễn Quang Bình -

Giám đốc

08.38211961

 

0914115501

binhnq.vit@gmail.com

2

Lương Đức Cường

Phó Giám đốc

,,

 

0909022691 cuongducluong@gmail.com

3

Trương Đình Tuấn

,,

 

0937009249 truongdinhtuan_mpi@yahoo.com

4

Trần Quỳnh Oanh

,,

 

0909208047 oanhtctm270408@gmail.com

5

Nguyễn Việt Anh

 

0918186060

Vietanh76vn@gmail.com

                                                           

 

 

Thông báo của Viện
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628