Send mail
Print
Lực lượng cán bộ

(2010/05/13 14:55:17.947 GMT+7)

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ VIỆN
(Tính đến tháng 12/2009)

Viện Nghiên cứu Thương mại hiện có tổng số 90 cán bộ nghiên cứu khoa học và viên chức, trong đó lực lượng nghiên cứu khoa học là 73 cán bộ. Cơ cấu đội ngũ cán bộ nghiên cứu và viên chức của Viện hiện nay như sau:
- Phó giáo sư, tiến sĩ: 6
- Tiến sĩ: 8
- Thạc sĩ: 15
- Đại học: 44
- Khác 17
Tổng số: 90 

 
Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi