5 năm hội nhập và những dấu ấn - (21/10/2012)

Sau 5 năm hội nhập, Việt Nam đã có nhiều cơ hội để phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn. Các cam kết trong WTO gần như đã được thực hiện đầy đủ. Việt Nam cũng hội nhập ngày càng sâu với ASEAN thông qua việc xác định lộ trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Việt Nam đang tham gia đàm phán, chuẩn bị đàm phán một số hiệp định thương mại tự do (FTA) như với EU, Hàn Quốc… Đây là thời điểm cần đánh giá toàn diện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và đề ra phương hướng cho gia đoạn tiếp theo.

 
tìm kiếm
  • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
  • Báo Công Thương điện tử
  • Tạp chí Côn nghiệp
  • Tạp chí Hoạt động Khoa học
  • TC Doanh nghiệp và Thương mại
  • Báo Tin tức - Thông tấn xã VN
  • Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế - Viện KT Việt Nam
  • Tạp chí Tài chính