Gửi tin qua Email
In bài này
Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới 2009

(2010/06/19 16:07:11.034 GMT+7)

 

2008: Năm của các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Lưu Ngọc Trịnh

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

2(154)

2/2009

Chi tiết

Thương mại quốc tế 2008 và triển vọng 2009

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

2(154)

2/2009

Chi tiết

ASEAN trong toan tính của các nước lớn trong tiến trình thành lập cộng đồng kinh tế Đông á

Nguyễn Hồng Sơn

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

2(154)

2/2009

Chi tiết

Khả năng hợp tác Việt Nam - Mỹ Latinh

Nguyễn Xuân Trung

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

2(154)

2/2009

Chi tiết

Chính sách tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Trung Quốc và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Nguyễn Việt Khôi

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

2(154)

2/2009

Chi tiết

Tác động của kinh tế thế giới tới kinh tế Việt Nam năm 2008 và triển vọng

Nguyễn Trần Quế

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

2(154)

2/2009

Chi tiết

Nhìn lai vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam

Phùng Xuân Nhạ

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

2(154)

2/2009

Chi tiết

Toàn cảnh chính trị thế giới 2008

Đặng Xuân Thanh

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

3(155)

3/2009

Chi tiết

Đông Á trong bối cảnh thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Trần Anh Tài

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

3(155)

3/2009

Chi tiết

Triển vọng kinh tế thế giới năm 2009 và những vấn đề đặt ra

Lưu Ngọc Trịnh

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

3(155)

3/2009

Chi tiết

Kinh tế Trung Quốc và Nga năm 2008

Phạm Thái Quốc, Đặng Thị Phương Hoa

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

3(155)

3/2009

Chi tiết

Chương trình GMS của ADB và chương trình hợp tác tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Cămpuchia

Nguyễn Hồng Nhung

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

3(155)

3/2009

Chi tiết

Tác động của xu hướng tự do hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tới hệ thống giáo dục Việt Nam

Trần Văn Tùng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

3(155)

3/2009

Chi tiết

ASEAN trong giai đoạn liên kết mới

 

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

3(155)

3/2009

Chi tiết

Giá trị châu Âu - Giá trị Nhật Bản: những khác biệt văn hóa trong kinh doanh

Bùi Huy Khoát

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

4(156)

4/2009

Chi tiết

Phát triển ngành dịch vụ ở các nền kinh tế chuyển đổi và hội nhập

Nguyễn Hồng Sơn< Lê Văn Chiến

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

4(156)

4/2009

Chi tiết

Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam hiện nay - Vấn đề và giải pháp

Võ Đại Lược

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

4(156)

4/2009

Chi tiết

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các hệ lụy chủ yếu

Nguyễn Xuân Thắng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

4(156)

4/2009

Chi tiết

Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp tài chính - tiền tệ của Việt Nam nhằm kích cầu ngăn chặn suy giảm kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Nguyễn Đắc Hưng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

4(156)

4/2009

Chi tiết

Ai làm hệ thống tài chính toàn cầu sụp đổ và ai phải trả giá?

Phạm Kiên

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

4(156)

4/2009

Chi tiết

Trung Quốc dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

Nguyễn Thanh Xuân

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

4(156)

4/2009

Chi tiết

Điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam những tháng đầu năm 2009 và giải pháp trong thời gian tới

Lê Trang

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

4(156)

4/2009

Chi tiết

Đông Á trong bối cảnh thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Nguyễn Duy Dũng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

5(157)

5/2009

Chi tiết

Một số kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển khoa học - công nghệ

Dương Quỳnh Hoa

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

5(157)

5/2009

Chi tiết

Đông Nam Á với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

Phạm Thị Thanh Bình

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

5(157)

5/2009

Chi tiết

Phát triển nền kinh tế do dịch vụ dẫn dắt ở Singapore: những điều chỉnh chiến lược, các điều kiện thúc đẩy và giải pháp cơ bản

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

5(157)

5/2009

Chi tiết

Mô hình trường đại học kinh doanh - trường hợp đại học quốc gia Singapore

Trần Việt Dung

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

5(157)

5/2009

Chi tiết

Tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc tới thương mại Việt - Trung

Nguyễn Hồng Thu

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

5(157)

5/2009

Chi tiết

Vấn đề phát triển công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Xuân Dũng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

5(157)

5/2009

Chi tiết

Quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế

Nguyễn Vũ Tùng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

6(158)

6/2009

Chi tiết

Xu hướng mới về liên kết viện, trường với doanh nghiệp trên thế giới

Mai Văn Bảo

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

6(158)

6/2009

Chi tiết

Môi trường thu hút FDI ở châu Phi những năm đầu thế kỷ XXI

Trần Thị Lan Hương, Nguyễn Hoàng Minh

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

6(158)

6/2009

Chi tiết

Kinh nghiệm và triển vọng của khu kinh tế tự do Trung Quốc sau hơn 20 năm

Guangwen Meng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

6(158)

6/2009

Chi tiết

Công nghiệp hóa do dịch vụ thúc đẩy: Chiến lược phát triển mới của Trung Quốc sau 5 năm gia nhập WTO

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

6(158)

6/2009

Chi tiết

Hội nhập WTO và mô hình tăng trưởng cho Việt Nam

Trần Minh Tuấn

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

6(158)

6/2009

Chi tiết

Phát triển khu công nghệ cao trong khu kinh tế

Hoàng Xuân Long

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

6(158)

6/2009

Chi tiết

Tự do hóa các doanh nghiệp nhà nước ở các nước tây Âu

Nguyễn Thanh Đức

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

7(159)

7/2009

Chi tiết

Vai trò của tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Cawmpuchia đối với việc ổn định bền vững vùng biên giới Việt Nam - Cămpuchia

Trần Anh Tài

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

7(159)

7/2009

Chi tiết

Đạo đức kinh doanh tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Nguyễn Hoàng Ánh

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

7(159)

7/2009

Chi tiết

Những vấn đề đặt ra trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam

Nguyễn Trọng Tài

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

7(159)

7/2009

Chi tiết

Một số đánh giá về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới

Vũ Quốc Huy, Lê Văn Chiến

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

8(160)

8/2009

Chi tiết

Phát triển ngành dịch vụ ở Mỹ: những thay đổi của nền kinh tế và điều chỉnh chính sách

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

8(160)

8/2009

Chi tiết

Tự do hóa hệ thống tài chính và tăng trưởng kinh tế ở một số nước Đông Á - một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

Nguyễn Huy Hoàng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

8(160)

8/2009

Chi tiết

Giải pháp phát triển hoạt động tư vấn môi giới chuyển giao công nghệ ở Việt Nam

Hoàng Xuân Long, Chu Đức Dũng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

8(160)

8/2009

Chi tiết

Công nghiệp ô tô Việt Nam trong khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu

 

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

8(160)

8/2009`

Chi tiết

Các đồng tiền chủ chốt dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính

Khương Duy, Trần Đức Huy

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

10(162)

10/2009

Chi tiết

Đầu tư tài chính của Trung Quốc tại thị trường Mỹ

Ngô Duy Ngọ

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

10(162)

10/2009

Chi tiết

Điều chỉnh chính sách đầu tư nước ngoài ở Ấn Độ

Trần Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Thìn

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

10(162)

10/2009

Chi tiết

Vấn đề xây dựng các loại hình khu kinh tế tự do ở Việt Nam

Võ Đại Lược

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

10(162)

10/2009

Chi tiết

Hệ lụy địa chính trị từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

Phạm Kiên

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

10(162)

10/2009

Chi tiết

Một số vấn đề lớn về cải cách quản trị IMF

Chu Đức Dũng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

12(164)

12/2009

Chi tiết

Khủng hoảng tài chính châu Âu và các giải pháp ứng phó

Nguyễn Thanh Đức

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

12(164)

12/2009

Chi tiết

Cải cách thị trường lao động ở Liên minh châu Âu trong thời gian gần đây

Lê Thu Hương

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

12(164)

12/2009

Chi tiết

Điều chỉnh cấu trúc tài chính của Trung Quốc trong quá trình hội nhập

Trần Thị Cẩm Trang

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

12(164)

12/2009

Chi tiết

Một vài suy nghĩ về tăng trưởng kinh tế Việt Nam hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 -2009

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

12(164)

12/2009

Chi tiết

Quan hệ kinh tế Việt Nam -Liên minh châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay

Nguyễn Quang Thuấn

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

12(164)

12/2009

Chi tiết

Đổi mới chính sách ngành chè trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Trần Đức Vui

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

12(164)

12/2009

Chi tiết


 

Thông báo của Viện
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628