Gửi tin qua Email
In bài này
Tạp chí Phát triển kinh tế 2009

(2010/06/19 16:00:31.393 GMT+7)

 

Thương mại Việt Nam: Hội nhập, cạnh tranh và phát triển

Trương Đình Tuyển

Tạp chí Phát triển kinh tế

219

1/2009

Chi tiết

Hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh phù hợp với các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Lê Danh Vĩnh

Tạp chí Phát triển kinh tế

219

1/2009

Chi tiết

Kinh tế Việt Nam qua các chỉ số phát triển và những tác động của quá trình hội nhập

Nguyễn Thị Cành

Tạp chí Phát triển kinh tế

219

1/2009

Chi tiết

Các vấn đề về ổn định kinh tế - tài chính vĩ mô

Vũ Đình Ánh

Tạp chí Phát triển kinh tế

219

1/2009

Chi tiết

Thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước

Nguyễn Đắc Hưng

Tạp chí Phát triển kinh tế

219

1/2009

Chi tiết

Sản xuất kinh doanh khu vực công nghiệp Việt Nam năm 2008 và viễn cảnh năm 2009

Đào Duy Huân

Tạp chí Phát triển kinh tế

219

1/2009

Chi tiết

Phát triển ngoại thương của Việt Nam trong năm 2009 và những năm tiếp theo

Ngô Thị Ngọc Huyền

Tạp chí Phát triển kinh tế

219

1/2009

Chi tiết

Một số giải pháp phát triển thương mại trong nước

Nguyễn Đông Phong

Tạp chí Phát triển kinh tế

219

1/2009

Chi tiết

Hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh phù hợp với các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Lê Danh Vĩnh

Tạp chí Phát triển kinh tế

220

2/2009

Chi tiết

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam

Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Văn Trình

Tạp chí Phát triển kinh tế

220

2/2009

Chi tiết

Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nền kinh tế Việt Nam và các giải pháp ứng phó

Nguyễn Văn Tạo

Tạp chí Phát triển kinh tế

220

2/2009

Chi tiết

Các hiệp định thương mại tự do của các nước ASEAN và tác động của chúng đến sự thay đổi động thái ngoại thương của Singapore - một số đề nghị cho Việt Nam

Ngô Thị Ngọc Huyền

Tạp chí Phát triển kinh tế

220

2/2009

Chi tiết

Kinh nghiệm đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nước Đông á và bài học cho Việt Nam

Nguyễn Hữu Huy Nhựt

Tạp chí Phát triển kinh tế

220

2/2009

Chi tiết

Chính sách tài khóa và bài toán ổn định chu kỳ kinh tế ở Việt Nam

Đinh Thành

Tạp chí Phát triển kinh tế

221

3/2009

Chi tiết

Những khía cạnh pháp lý của tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam

Lê Văn Hưng

Tạp chí Phát triển kinh tế

221

3/2009

Chi tiết

Công ty toàn cầu và sức mạnh kinh tế

Trần Văn Hiển

Tạp chí Phát triển kinh tế

221

3/2009

Chi tiết

Các giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Thanh Vũ

Tạp chí Phát triển kinh tế

221

3/2009

Chi tiết

Điều hành chính sách tiền tệ thực hiện mục tiêu kích cầu ngăn chặn suy giảm kinh tế

Nguyễn Đắc Hưng

Tạp chí Phát triển kinh tế

221

3/2009

Chi tiết

Đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến các khoản mục của cán cân thanh toán

Hạ Thị Thiều Dao

Tạp chí Phát triển kinh tế

221

3/2009

Chi tiết

Hoạt động của khu vực kinh tế phi chính thức và môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Hồ Đức Hùng

Tạp chí Phát triển kinh tế

222

4/2009

Chi tiết

Giải pháp nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Nguyễn Đông Phong

Tạp chí Phát triển kinh tế

222

4/2009

Chi tiết

Ứng dụng lý thuyết trò chơi giải quyết bài toán lúa gạo cho nông dân

Nguyễn Minh Châu

Tạp chí Phát triển kinh tế

222

4/2009

Chi tiết

Nhìn lại tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Vũ Khoan

Tạp chí Phát triển kinh tế

223

5/2009

Chi tiết

Đẩy mạnh xuất khẩu và tăng giá trị xuất khẩu của hàng nông sản Việt Nam

Trương Đình Tuyển

Tạp chí Phát triển kinh tế

223

5/2009

Chi tiết

Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh xuất nhập khẩu của nước ta trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Lê Danh Vĩnh

Tạp chí Phát triển kinh tế

223

5/2009

Chi tiết

Xuất nhập khẩu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế: thực trạng và giải pháp

Nguyễn Văn Lịch

Tạp chí Phát triển kinh tế

223

5/2009

Chi tiết

Những giải pháp duy trì và đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Võ Thanh Thu

Tạp chí Phát triển kinh tế

223

5/2009

Chi tiết

Giải pháp tăng cường hoạt động marketing xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Đông Phong

Tạp chí Phát triển kinh tế

223

5/2009

Chi tiết

Vượt qua khủng hoảng, biến thách thức thành cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa

Đoàn Thị Hồng Vân

Tạp chí Phát triển kinh tế

223

5/2009

Chi tiết

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đường Tây Ninh trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới

Lương Mỹ Thùy Dương

Tạp chí Phát triển kinh tế

223

5/2009

Chi tiết

Các thị trường vốn cổ phần mới nổi làm tăng hiệu quả của danh mục đầu tư quốc tế như thế nào?

Trần Thị Hải Lý

Tạp chí Phát triển kinh tế

224

6/2009

Chi tiết

Thị trường lao động Việt Nam trong cơn suy thoái kinh tế toàn cầu

Trần Văn Thiện

Tạp chí Phát triển kinh tế

224

6/2009

Chi tiết

Thực trạng ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam và giải pháp ứng phó với sự thay đổi của thị trường gỗ thế giới

Phan Ánh Hè

Tạp chí Phát triển kinh tế

224

6/2009

Chi tiết

Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp và vấn đề đặt ra đối với kế toán

Bùi Quang Hùng

Tạp chí Phát triển kinh tế

 

6/2009

Chi tiết

Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển và tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Nguyễn Thị Cành, Trần Hùng Sơn

Tạp chí Phát triển kinh tế

225

7/2009

Chi tiết

Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam

Võ Thanh Thu, Ngô Thị Ngọc Huyền

Tạp chí Phát triển kinh tế

 

 

Chi tiết

Cải thiện môi trường đầu tư thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở một số nước châu á và các bài học kinh nghiệm cho thành phố Hồ Chí Minh

Dương Thị Bình Minh, Nguyễn Thanh Thủy

Tạp chí Phát triển kinh tế

225

7/2009

Chi tiết

Thu hút vốn đầu tư mạo hiểm cho đổi mới công nghệ tại Việt Nam

Phan Thị Bích Nguyệt

Tạp chí Phát triển kinh tế

225

7/2009

Chi tiết

Khảo sát việc tuân thủ các quy định về định giá chuyển nhượng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nam Khánh Giao, Bùi Lê Hà

Tạp chí Phát triển kinh tế

225

7/2009

Chi tiết

Suy ngẫm về những biện pháp cần áp dụng trong thời kỳ "hậu khủng hoảng" tài chính - kinh tế toàn cầu

Vũ Khoan

Tạp chí Phát triển kinh tế

226

8/2009

Chi tiết

Khủng hoảng tài chính, thất bại của chính phủ: Cần bổ sung khung lý thuyết mới để điều chỉnh

Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài

Tạp chí Phát triển kinh tế

226

8/2009

Chi tiết

Đánh giá tác động của suy thoái kinh tế thế giới hậu khủng hoảng đến Việt Nam và đưa ra một số đề xuất về chính sách kích cầu

Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Tạp chí Phát triển kinh tế

226

8/2009

Chi tiết

Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội về sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dương Thị Bình Minh, Phùng Thị Cẩm Tú

Tạp chí Phát triển kinh tế

226

8/2009

Chi tiết

Thẻ điểm cân bằng và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Phạm Quốc Luyến

Tạp chí Phát triển kinh tế

227

9/2009

Chi tiết

Các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thành phố Đà Nẵng trong việc phát triển dịch vụ logistics trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây

Trương Bá Thanh, Đào Hữu Hòa

Tạp chí Phát triển kinh tế

227

9/2009

Chi tiết

Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp mây tre đan vùng Đồng bằng sông Hồng

Bùi Hữu Đức

Tạp chí Phát triển kinh tế

227

9/2009

Chi tiết

Bàn luận về các luận điểm của Keynes và ngăn chặn suy thoái kinh tế ở Việt Nam

Nguyễn Hoàng Bảo

Tạp chí Phát triển kinh tế

227

9/2009

Chi tiết

Những giải pháp ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Lê Danh Vĩnh

Tạp chí Phát triển kinh tế

228

10/2009

Chi tiết

Phát triển thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí Phát triển kinh tế

228

10/2009

Chi tiết

Chủ nghĩa tự do mới với vấn đề khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay

Phạm Quốc Trung

Tạp chí Phát triển kinh tế

228

10/2009

Chi tiết

Giải pháp nâng cao hiệu quả gói kích cầu của Chính phủ

Nguyễn Phạm Thiên Thanh, Trần Thị Thanh Phương

Tạp chí Phát triển kinh tế

228

10/2009

Chi tiết

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 1994 -2008

Đỗ Phú Trần Tình

Tạp chí Phát triển kinh tế

229

11/2009

Chi tiết

Định hướng kinh doanh, năng lực sáng tạo, năng lực marketing và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang

Tạp chí Phát triển kinh tế

229

11/2009

Chi tiết

Những năng lực cần có của giám đốc doanh nghiệp

Phạm Văn Dược

Tạp chí Phát triển kinh tế

229

11/2009

Chi tiết

Sự cần thiết của khung pháp lý và các quy định đặc thù về kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Cúc

Tạp chí Phát triển kinh tế

229

11/2009

Chi tiết

Chi phí theo phương pháp toàn bộ - những cạm bẫy trong đánh giá tình hình tài chính, định hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam

Huỳnh Lợi

Tạp chí Phát triển kinh tế

229

11/2009

Chi tiết

Phân bố chi phí gián tiếp phục vụ cho quản trị doanh nghiệp

Nguyễn Công Phương

Tạp chí Phát triển kinh tế

229

11/2009

Chi tiết

 

 

 


 

Thông báo của Viện
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628