Gửi tin qua Email
In bài này
Tạp chí Kinh tế và dự báo 2008

(2010/06/19 15:53:47.915 GMT+7)

 

Công nghiệp Việt Nam - định hướng phát triển đến năm 2020

Việt Hưng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

417

1/2008

Triển vọng kinh tế thế giới năm 2008

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

417

1/2008

Tiếp tục hòan thiện môi trường kinh doanh để đổi mới, phát triển doanh nghiệp

Nguyễn Lê Trung

Tạp chí Kinh tế và dự báo

417

1/2008

Việt Nam thực hiện các cam kết WTO sau 1 năm gia nhập giải pháp giải quyết các tác động tiềm năng tới xã hội

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

417

1/2008

Xây dựng chính phủ điện tử kinh nghiệm từ Trung Quốc và định hướng ở Việt Nam

Hồ Khắc Tân

Tạp chí Kinh tế và dự báo

417

1/2008

Tổng kết 20 năm luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Phan Hữu Thắng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

417

1/2008

10 sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật năm 2007

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

417

1/2008

Kế hoạch phát triển xuất khẩu của Việt Nam năm 2008- và một số giải pháp thực hiện

Trần Ngọc Hải

Tạp chí Kinh tế và dự báo

417

1/2008

Ước lượng tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Nguyễn Lan Hương

Tạp chí Kinh tế và dự báo

418

2/2008

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hiện nay

Hà Phương

Tạp chí Kinh tế và dự báo

418

2/2008

Trợ giúp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lê Thủy

Tạp chí Kinh tế và dự báo

418

Feb-08

Đầu tư nước ngoài với việc thúc đẩy phát triển công nghiệp Việt Nam

Đỗ Hải Hồ

Tạp chí Kinh tế và dự báo

420

2/2008

Tác động của đầu tư nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

420

2/2008

Một số giải pháp phát triển thương mại điện tử năm 2008

Trần Ngọc Hải

Tạp chí Kinh tế và dự báo

420

2/2008

Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội đối với các tỉnh đến năm 2010

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

421

3/2008

Tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

421

3/2008

Một số vấn đề về quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Vũ Thị Nhài

Tạp chí Kinh tế và dự báo

422

3/2008

 

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến 2020

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

422

3/2008

 

ADB tăng trưởng của Việt Nam năm 2008 là 7%

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

424

4/2008

 

Doanh nghiệp Việt Nam qua các cuộc điều tra gần đây

Nguyễn Quang Thái

Tạp chí Kinh tế và dự báo

424

4/2008

 

Quản lý phát triển bền vững các khu kinh tế đặc biệt ở Việt Nam

Lê Thị Kim Dung

Tạp chí Kinh tế và dự báo

424

4/2008

 

Gạo Việt Nam sau một năm gia nhập WTO

Ngyễn Thị Thu Hường

Tạp chí Kinh tế và dự báo

424

4/2008

 

Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

426

5/2008

 

Kinh tế Việt Nam năm 2007 và dự báo năm 2008

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

426

5/2008

 

Phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Hà Phương

Tạp chí Kinh tế và dự báo

426

5/2008

 

Các khu kinh tế cửa khẩu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước

Nguyễn Thị Huệ

Tạp chí Kinh tế và dự báo

426

5/2008

 

Vận động hành lang ở Mỹ và một số kinh nghiệm với Việt Nam

Trần Đình Tuấn

Tạp chí Kinh tế và dự báo

426

5/2008

 

Một số vấn đề kinh tế - xã hội năm 2008 trong tình hình mới

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

428

6/2008

 

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

428

6/2008

 

Đầu tư nước ngoài với nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Hữu Hạnh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

428

6/2008

 

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: kỷ lục mới!

Hà Phương

Tạp chí Kinh tế và dự báo

429

7/2008

 

Tác động hội nhập đối với nền kinh tế sau hơn một năm Việt Nam gia nhập WTO

Ngọc Tân

Tạp chí Kinh tế và dự báo

429

7/2008

 

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cămphuchia

Lê Minh Điển

Tạp chí Kinh tế và dự báo

429

7/2008

 

Định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2009

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

430

7/2008

 

Một số giải pháp phát triển thương mại Việt Nam những tháng cuối năm 2008

Hữu Tân

Tạp chí Kinh tế và dự báo

430

7/2008

 

Quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

430

7/2008

 

Bàn về xây dựng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ đến 2020

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

431

8/2008

 

Đầu tư nước ngoài 7 tháng đầu năm 2008: vượt dự đoán

Hải Yến

Tạp chí Kinh tế và dự báo

431

8/2008

Sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008- những kết quả ban đầu

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

431

8/2008

 


 

Thông báo của Viện
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628