Gửi tin qua Email
In bài này
Tạp chí Kinh tế và dự báo 2009

(2010/06/19 15:56:53.274 GMT+7)


Phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội

Nguyễn Tấn Dũng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

1(441)

1/2009

10 sự kiện trong nước nổi bật năm 2008

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

1(441)

1/2009

 

Kinh tế - xã hội năm 2008 - khó khăn nhưng vẫn lạc quan

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

1(441)

1/2009

Một số vấn đề về đổi mới tư duy đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 2011 -2020

Ngô Doãn Vịnh, Bùi Tất Thắng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

1(441)

1/2009

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức góp phần phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

1(441)

1/2009

Tình hình và khả năng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2006 - 2010

Nguyễn Thị Phú Hà

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

1/2009

Triển vọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2009

Minh Quang

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

1/2009

Phương hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Nguyễn Văn Thành

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

1/2009

Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Nguyễn Lê Trung

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

1/2009

Phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử ở Việt Nam

Vương Hữu Tấn

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

1/2009

Giải pháp thu hút các thành phần kinh tế nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị của Việt Nam

Tống Quốc Đạt

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

1/2009

Thủy Nguyên phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

1/2009

Kế hoạch triển khai thực hiện những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

2/2009

Tháng đầu năm 2009 - tăng trưởng trong suy giảm

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

2/2009

Kinh tế thế giới năm 2009 - thêm ảm đạm

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

2/2009

Mười vấn đề kinh tế vĩ mô năm 2008

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

2/2009

Chiến thắng lạm phát năm 2008 và nhận dạng thị trường năm 2009

Nguyễn Đại Lai

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

2/2009

Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

Nguyễn Quốc Luật

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

2/2009

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - nhận thức và thực tế ở Việt Nam

Trần Hồng Minh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

2/2009

Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

Đặng Ngọc Lợi, Nguyễn Văn Hùng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

2/2009

Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo - động lực trên hành lang kinh tế Đông - Tây

Nguyễn Quốc Thanh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

2/2009

An ninh năng lượng và phát triển bền vững - bài học từ Hàn Quốc

Bùi Tất Thắng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

2/2009

Giải pháp thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2009 -2010

Minh Quang

Tạp chí Kinh tế và dự báo

4

2/2009

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực ổn định cân đối ngân sách nhà nước năm 2009

Minh Quang

Tạp chí Kinh tế và dự báo

4

2/2009

Thế giới năm 2008 - từ góc nhìn an ninh

Nguyễn Nhâm

Tạp chí Kinh tế và dự báo

4

2/2009

Quy hoạch phát triển công nghiệp Việt Nam - xét từ góc độ phát triển bền vững

Nguyễn Thị Hường

Tạp chí Kinh tế và dự báo

4

2/2009

Ảnh hưởng của vấn nạn tham nhũng đối với mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phạm Thị Túy

Tạp chí Kinh tế và dự báo

4

2/2009

Đánh giá về những tiến bộ của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công cuộc phát triển

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

4

2/2009

Kinh nghiệm của một số nước châu á về đổi mới công nghệ và bài học cho Việt Nam

Trần Hồng Thanh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

4

2/2009

Xác định giá trị cộng hưởng khi sáp nhập doanh nghiệp

Nguyễn Thị Minh Huyền

Tạp chí Kinh tế và dự báo

4

2/2009

Kinh tế - xã hội hai tháng đầu năm 2009 vẫn còn khó khăn

Anh Đức

Tạp chí Kinh tế và dự báo

5

3/2009

Xu hướng toàn cầu đến năm 2005 dưới góc nhìn của các nhà dự báo Mỹ

Nguyễn Nhâm, Lê Thành

Tạp chí Kinh tế và dự báo

5

3/2009

Để gói kích cầu nền kinh tế phát huy hiệu quả

Văn Tạo

Tạp chí Kinh tế và dự báo

5

3/2009

Tăng cường dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Hữu Tân

Tạp chí Kinh tế và dự báo

5

3/2009

Tác động của khủng hoảng tài chính thế giới đến nông nghiệp Việt Nam và các giải pháp khắc phục

Đỗ Xuân Trường

Tạp chí Kinh tế và dự báo

5

3/2009

Hai năm Việt Nam gia nhập WTO- những tác động và định hướng trong thời gian tới

Thu Thủy

Tạp chí Kinh tế và dự báo

5

3/2009

Năm 2009 tiếp tục phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

6

3/2009

Năm 2009 - kinh tế toàn cầu sụt giảm

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

6

3/2009

Kích cầu đầu tư và bảo đảm an sinh xã hội thông qua giải pháp tài chính - tiền tệ

Nguyễn Đắc Hưng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

6

3/2009

Xây dựng trung tâm thông tin cộng đồng và thực tế ở Việt Nam

Đỗ Văn Thành, Phạm Thị Thu Trang

Tạp chí Kinh tế và dự báo

6

3/2009

Một số vấn đề về phát triển công nghiệp trên hành lang kinh tế Lạng Sơn _ Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

Vũ Đình Hòa

Tạp chí Kinh tế và dự báo

6

3/2009

Làm rõ khái niệm sáp nhập doanh nghiệp

Nguyễn Thị Minh Huyền

Tạp chí Kinh tế và dự báo

6

3/2009

Singapore với những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lê Duy

Tạp chí Kinh tế và dự báo

6

3/2009

Ngăn chặn suy giảm kinh tế là mục tiêu hàng đầu

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

4/2009

Kinh tế - xã hội quý I năm 2009 - bước đầu có chuyển biến tích cực

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

4/2009

WB & ADB lạc quan về kinh tế Việt Nam

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

4/2009

Chính sách tiền tệ - tỷ giá ở Việt Nam năm 2008 và 2009

Như Ý, Nguyễn Minh Phong

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

4/2009

Thấy gì từ xuất, nhập khẩu quý I?

Trần Đào

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

4/2009

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nguyễn Văn Hậu

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

4/2009

Một số ý kiến trao đổi về pháp luật quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Minh Nhàn

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

4/2009

Sôi động thị trường tín dụng kích cầu đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Anh Thiên

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

4/2009

Định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

8

4/2009

Khủng hoảng kinh tế, cơ hội đổi mới ở tầm cao hơn

Hoàng Sỹ Động

Tạp chí Kinh tế và dự báo

8

4/2009

Để phát huy hiệu quả từ gói kích cầu kinh tế thứ hai của Chính phủ

Văn Tạo

Tạp chí Kinh tế và dự báo

8

4/2009

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững sản xuất lúa gạo ở Việt Nam

Kim Quốc Chính

Tạp chí Kinh tế và dự báo

8

4/2009

Điện Biên tiềm năng, cơ hội đầu tư

Bùi Viết Bính

Tạp chí Kinh tế và dự báo

8

4/2009

Quy hoạh phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô xít giai đoạn 2007 -2015, có xét đến năm 2025

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

5/2009

Kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2009 tích cực rõ nét

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

5/2009

IMF dự báo kinh tế châu á phục hồi chậm

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

5/2009

Giải pháp cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khi quay lại thị trường nội địa

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

5/2009

Điều hành chính sách tiền tệ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế ở Việt Nam năm 2009

Lê Trang

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

5/2009

Một số khó khăn của doanh nghiệp nền kinh tế không minh bạch

Phan Thị Thu Hiền

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

5/2009

Điểm đến đầy tiềm năng của nhà đầu tư

Trần Văn Hòa

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

5/2009

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

10

5/2009

Ba kịch bản kinh tế Việt Nam năm 2009

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

10

5/2009

Đánh giá tác động, hiệu quả của gói kích cầu

Minh Quang

Tạp chí Kinh tế và dự báo

10

5/2009

Trung Đông -"miền đất hứa" cho xuất khẩu Việt Nam thời khủng hoảng

Nguyễn Ngọc Sơn

Tạp chí Kinh tế và dự báo

10

5/2009

Một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết X của Đảng

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

11

6/2009

Chiến lược quốc phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

11

6/2009

Thị trường tài chính Việt Nam -cẩn thận trong với việc nới lỏng tiền tệ

Nguyễn Đại Lai

Tạp chí Kinh tế và dự báo

11

6/2009

Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức - 3 năm nhìn lại

Ngọc Nương

Tạp chí Kinh tế và dự báo

11

6/2009

Phát triển các hàng lang kinh tế ở Việt Nam trong khuôn khổ tiểu vùng sông Mê kông

Nguyễn Ngọc Sơn

Tạp chí Kinh tế và dự báo

11

6/2009

Để nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Hà Văn Sự

Tạp chí Kinh tế và dự báo

11

6/2009

Doanh nghiệp nhà nước và những vấn đề sau cổ phần hóa

Phạm Ngọc Linh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

11

6/2009

Việt Nam cần hành động ưu tiên như thế nào để thoát hiểm từ khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu

Ngô Doãn Vịnh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

12

6/2009

Hoạt động ngoại thương Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO

Hoàng Thị Bích Loan

Tạp chí Kinh tế và dự báo

12

6/2009

Đóng góp của ba vùng kinh tế trọng điểm vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước

Nguyễn Tiến Huy, Nguyễn Hà Phương

Tạp chí Kinh tế và dự báo

12

6/2009

Các yếu tố tác động tới lạm phát tại Việt Nam - phân tích chuỗi thời gian phi tuyến

Phạm Thị Thu Trang

Tạp chí Kinh tế và dự báo

12

6/2009

Đề xuất một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và phát triển bền vững của sản xuất lúa gạo ở Việt Nam

Kim Quốc Chính

Tạp chí Kinh tế và dự báo

12

6/2009

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009 - dần vượt qua khó khăn

Ngọc Anh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

13

7/2009

Đâu là điểm nút của tăng trưởng kinh tế Việt Nam?

Ngô Doãn Vịnh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

13

7/2009

Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2009 - sẽ đạt mục tiêu đề ra

Minh Tuấn

Tạp chí Kinh tế và dự báo

13

7/2009

Nâng cao vai trò nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản ở Việt Nam

Nguyễn Ngọc Sơn

Tạp chí Kinh tế và dự báo

13

7/2009

Một số phân tích về nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay

Bùi Thị Lý

Tạp chí Kinh tế và dự báo

13(453)

7/2009

Gắn chặt công tác đào tạo, quản lý, sử dụng và đãi ngộ hợp lý nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nguyễn Trịnh Kiểm

Tạp chí Kinh tế và dự báo

13(453)

7/2009

Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

Phương Lan

Tạp chí Kinh tế và dự báo

14(454)

7/2009

4 nguyên tắc giải cứu khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu

Nguyễn Minh Phong

Tạp chí Kinh tế và dự báo

14(454)

7/2009

Tác động của việc gia nhập WTO đến thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thưc ở Việt Nam

Nguyễn Anh Đức

Tạp chí Kinh tế và dự báo

14(454)

7/2009

Một số giải pháp tổng thể phát triển vùng biên giới hai nước Việt Nm -Campuchia

Lê Minh Điền

Tạp chí Kinh tế và dự báo

14(454)

7/2009

Nhanh chóng phục hồi và đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp

Quang Huy

Tạp chí Kinh tế và dự báo

15(455)

8/2009

Kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi

Xuân Trường

Tạp chí Kinh tế và dự báo

15(455)

8/2009

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đến hồi kết?

Nguyễn Nhâm

Tạp chí Kinh tế và dự báo

15(455)

8/2009

Lạm bàn về định hướng kế hoạch 2010

Trần Đào

Tạp chí Kinh tế và dự báo

15(455)

8/2009

Thực hiện"gói kích cầu" và những bất cập cần khắc phục

Phạm Văn Sơn

Tạp chí Kinh tế và dự báo

15(455)

8/2009

Định hướng phát triển thương mại năm 2010

Quang Huy

Tạp chí Kinh tế và dự báo

16(456)

8/2009

Lạm bàn về định hướng kế hoạch 2010 (tiếp theo)

Trần Đào

Tạp chí Kinh tế và dự báo

16(456)

8/2009

Nhập siêu không thể coi thường

Đỗ Văn Huân

Tạp chí Kinh tế và dự báo

16(456)

8/2009

Bước ngoặt trong đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt nam vào Lào

Khăm Phăn Chia A

Tạp chí Kinh tế và dự báo

16(456)

8/2009

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc bộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đỗ Mạnh Khởi

Tạp chí Kinh tế và dự báo

16(456)

8/2009

Nghiên cứu phát triển kinh tế hộ ở nông thôn Hà Nội

Trần Trọng Tiến

Tạp chí Kinh tế và dự báo

16(456)

8/2009

Tư tưởng về kinh tế - xã hội trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 40 năm vẫn vẹn nguyên giá trị

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

17(457)

9/2009

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2009

Quang Huy

Tạp chí Kinh tế và dự báo

17(457)

9/2009

Một vài suy nghĩ về mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển

Ngô Doãn Vịnh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

17(457)

9/2009

Vai trò, thực trạng và quan điểm phát triển nhóm ngành dịch vụ

Trần Đào

Tạp chí Kinh tế và dự báo

17(457)

9/2009

Chủ thuyết tự do kinh tế - các giá trị hiện thực và những vấn đề rút ra cho phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay

Phạm Quốc Trung

Tạp chí Kinh tế và dự báo

17(457)

9/2009

Cần có cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt vào tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia

Vũ Đình Tích

Tạp chí Kinh tế và dự báo

17(457)

9/2009

Nhìn lại xuất khẩu của Việt Nam trong hơn 20 năm đổi mới

Lê Quốc Phương

Tạp chí Kinh tế và dự báo

17(457)

9/2009

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng trung du và miền núi bắc bộ thời kỳ đến năm 2020

Đỗ Mạnh Khởi

Tạp chí Kinh tế và dự báo

17(457)

9/2009

Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ - Kinh nghiệm quốc tế và những gợi suy cho Việt Nam

Nguyễn Mạnh Quân

Tạp chí Kinh tế và dự báo

17(457)

9/2009

Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

18(458)

9/2009

Báo cáo môi trường kinh doanh 2010 của World Bank: Việt Nam đứng vị trí

Anh Đức

Tạp chí Kinh tế và dự báo

18(458)

9/2009

Về tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Văn Hậu

Tạp chí Kinh tế và dự báo

18(458)

9/2009

Đánh giá tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế các vùng đến 2020

Nguyễn Công Mỹ

Tạp chí Kinh tế và dự báo

18(458)

9/2009

Ảnh hưởng của rào cản thương mại khi Việt Nam gia nhập WTO

Trần Thanh Long

Tạp chí Kinh tế và dự báo

18(458)

9/2009

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Mai Lan Hương

Tạp chí Kinh tế và dự báo

18(458)

9/2009

Thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài của các nước Đông Bắc á tại CHDCND Lào

Khăm Phăn Chia A

Tạp chí Kinh tế và dự báo

18(458)

9/2009

Kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2009 - chuyển biến tích cực theo hướng phục hồi

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

19(459)

10/2009

Lựa chọn mô hình tăng trưởng và tầm  nhìn phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2030

Nguyễn Bá Ân

Tạp chí Kinh tế và dự báo

19(459)

10/2009

Đầu tư nước ngoài 9 tháng đầu năm 2009. Đạt 62% kế hoạch năm

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

19(459)

10/2009

Quyết toán tài chính năm 2007 của các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước qua lăng kính kiểm toán

Hữu Hạnh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

19(459)

10/2009

Tác động của các khu công nghiệp đến môi trường nông thôn vùng Đồng bằng Bắc bộ

Phan Tiến Ngọc

Tạp chí Kinh tế và dự báo

19(459)

10/2009

Kinh tế xã hội năm 2009 - Đã thoát khỏi suy giảm

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

20(460)

10/2009

Cải cách doanh nghiệp nhà nước và con đường phía trước

Nguyễn Đình Tài

Tạp chí Kinh tế và dự báo

20(460)

10/2009

Thách thức đối với việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO và giải pháp

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

20(460)

10/2009

Những bất cập trong quy hoạch phát triển các hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế ở Việt Nam

Ngô Thúy Quỳnh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

20(460)

10/2009

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Hoàng Văn Phai

Tạp chí Kinh tế và dự báo

20(460)

10/2009

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ vươn lên tầm cao mới

Lưu Quang Khánh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

20(460)

10/2009Thông báo của Viện
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628