Gửi tin qua Email
In bài này
Danh mục sách Việt Nam 2009

(2010/06/21 21:48:05.129 GMT+7)

 Sách năm 2009

 

 1. Tư duy chiến lược (lý thuyết trò chơi & thực hành; Avinashk Dsxit Bary.Nea; NXB Tri thức; HN-2007; 463tr. ; mã xếp giá: K [2980]
 2. Tư tưởng kinh tế kể từ Key nes; Michel Beaud & Gilles Dostaler; NXB Tri thức; HN-2008; 690tr. ; mã xếp giá: K [2986]
 3. Niên giám thống kê 2008; ; NXB Thống kê; HN-2009; 819tr. ; mã xếp giá: TK [3002]
 4. Niên giám thống kê 2008; ; NXB Thống kê; HN-2009; 819tr. ; mã xếp giá: TK [3003]
 5. Từ điển phân tích kinh tế; Bernerd Guerrien; NXB Tri thức; HN-2007; 1083tr. ; mã xếp giá: TĐ [2996]
 6. Thuế 2009 (Biểu thuế XK, NK giá trị gia tăng hàng NK); Thương Mưu Từ; NXB VHSG; TPHCM-2009; 783tr. ; mã xếp giá: LV [2997]
 7. Bài học thương trường từ Sam Walston; Michae Bergdahl; NXB Tri thức; HN-2008; 360tr. ; mã xếp giá: K [2979]
 8. Marketing dựa trên giá trị; Petr Doyle; NXB TH.TPHCM; TPHCM-2009; 696tr. ; mã xếp giá: K [2993]
 9. Lợi thế cạnh tranh quốc gia; Michael E. Perter; NXB Tri thức; TPHCM-2008; 1076tr. ; mã xếp giá: K [2987]
 10. Chiến lược canh tranh theo lý thuyết Michael Porter; Michael E. Perter; NXB TH.TPHCM; TPHCM-2008; 262tr. ; mã xếp giá: K [2975]
 11. Sự trở lại của kinh tế học suy thoái & cuộc khủng hoảng; Paul Knegman; NXB Trẻ; HN-2009; 253tr. ; mã xếp giá: K [2976]
 12. Đối mặt với lạm phát; ; NXB Trẻ; HN-2008; 315tr. ; mã xếp giá: K [2977]
 13. Truyền thông hiệu quả trong khủng hoảng (vượt qua khủng hoảng); Robert R Winer -Matthew…; NXB Tri thức; HN-2009; 349tr. ; mã xếp giá: K [2973]
 14. Khủng hoảng kinh tế thế giới, cơ hội nào cho VN; Hoàng Nam; NXB VHTT; HN-2009; 307tr. ; mã xếp giá: K [2988]
 15. Vận hành toàn cầu hoá; Joseph. E Stiglit; NXB Trẻ; HN-2008; 504tr. ; mã xếp giá: K [2992]
 16. 18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu; Ronald Jalsop; NXB Trẻ; HN-2008; 515tr. ; mã xếp giá: K [2989]
 17. 18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu; Ronald Jalsop; NXB Trẻ; HN-2008; 515tr. ; mã xếp giá: K [2990]
 18. Chuyên biệt để khác biệt; Alries; NXB LĐXH; HN-2008; 479tr. ; mã xếp giá: K [2991]
 19. 50 sự thật bạn cần biết về châu Âu; Emma Hartley; NXB VHTT; HN-2007; 331tr. ; mã xếp giá: VH [3006]
 20. Bộ luật lao động & quy định mới nhất về tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm & thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng từ 01/05/2009); ; NXB LĐXH; HN-2009; 612tr. ; mã xếp giá: LV [2998]
 21. Lịch sử Trung Quốc 5000 năm (tập1); Lâm Hán Đạt - Tào Hán Chương; NXB Thế giới; -2007; 430tr. ; mã xếp giá: VH [3004]
 22. Lịch sử Trung Quốc 5000 năm (tập2); Lâm Hán Đạt - Tào Hán Chương; NXB Thế giới; -2007; 418tr. ; mã xếp giá: VH [3005]
 23. Lịch sử văn hoá Trung Quốc tập 1; Nguyễn Hoàng Điệp (Biên tâp); NXB VHTT; HN-2000; 967tr. ; mã xếp giá: VH [3010]
 24. Lịch sử văn hoá Trung Quốc tập 2; Nguyễn Hoàng Điệp (Biên tâp); NXB VHTT; HN-2000; 684tr. ; mã xếp giá: VH [3011]
 25. Chiếc Lexus & cây Oliu; Thomas L Friedman; NXB KHXH; HN-2009; 566tr. ; mã xếp giá: VH [3008]
 26. Thế giới phẳng; Thomas L Friedman; NXB Trẻ; HN-2008; 818tr. ; mã xếp giá: VH [3007]
 27. Nóng, phẳng, chật; Thomas L Friedman; NXB Trẻ; HN-2009; 577tr. ; mã xếp giá: K [2978]
 28. Những nền văn minh thế giới; Almanach; NXB VHTT; HN-2008; 2231tr. ; mã xếp giá: VH [3013]
 29. Kỷ nguyên hỗn loạn; Alan Greenspan; NXB Trẻ; HN-2008; 601tr. ; mã xếp giá: K [2985]
 30. Mô thức mới cho thị trường tài chính; George Soros; NXB Tri thức; HN-2008; 277tr. ; mã xếp giá: K [2974]
 31. Đại từ điển tiếng Việt mới 2008; ; NXB ĐHQG - TPHCM; TPHCM-2008; 1870tr. ; mã xếp giá: TĐ [2994]
 32. Cách viết tên địa lý nước ngoài tại Việt Nam; ; NXB ĐHQG - TPHCM; TPHCM-2008; 288tr. ; mã xếp giá: [2995]
 33. Quản trị tài chính; Fugene F Bngham Jgel F Houston; NXB ĐH. Florida; HN-; 983tr. ; mã xếp giá: K [2982]
 34. Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố, Việt Nam; Tổng cục thống kê; NXB TK; HN-2009; 1073tr. ; mã xếp giá: TK [2999]
 35. Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố, Việt Nam; Tổng cục thống kê; NXB TK; HN-2009; 1073tr. ; mã xếp giá: TK [3000]
 36. Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 7 năm đầu TK XXI (Song ngữ); Tổng cục thống kê; NXB TK; HN-2008; 530tr. ; mã xếp giá: TK [3001]
 37. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ kết nối giao thương; T Tâm Ttin Công nghiệp & T mại; NXB TK; HN-2008; 449tr. ; mã xếp giá: VH [3012]
 38. Kinh tế học; David Begg - Stanley Fischer - Rudiger Dornbusch; NXB TK; HN-2008; 702tr. ; mã xếp giá: K [2984]
 39. Bài tập kinh tế học; David Begg - Stanley Fischer - Rudiger Dornbusch; NXB TK; HN-2008; 327tr. ; mã xếp giá: K [2983]
 40. Kinh tế Việt Nam thăng trầm và đột phá; Phạm Mạnh Chính - Vương Hoàng Quân; NXB CTQG; HN-2009; 554tr. ; mã xếp giá: K [2981]
 41. 1000 năm Thăng Long Hà Nội; Nguyễn Vinh Phúc; NXB Trẻ; HN-2009; 1065tr. ; mã xếp giá: VH [3009]
 42. GUANXI Nghệ thuật tạo dựng quan hệ kinh doanh; Robertbuderi Grgory T.Huag; NXB LĐXH; HN-2009; 397tr. ; mã xếp giá: K [2980]
 43. Thành công tột đỉnh; Brian Tracy; NXB LĐXH; HN-2008; 447tr. ; mã xếp giá: K [2986]
 44. Cỗ máy bán hàng tối ưu - 12 chiến lược để vận hành cỗ máy DN hiệu quả nhất; Chet Holmes - Nguyễn Văn Dũng (dịch); NXB LĐXH; HN-2009; 394tr. ; mã xếp giá: TK [3002]
 45. Truy tìm căn nguyên tăng trưởng; William Easterty; NXB LĐXH; HN-2009; 451tr. ; mã xếp giá: TK [3003]
 46. Chiến lược thương hiệu Châu Á - Con đường tạo dựng và phát triển các thương hiệu mạnh tại Châu Á; Asian Brandstrategy (Bảo Bình dịch); NXB LĐXH; HN-2009; 411tr. ; mã xếp giá: TĐ [2996]
 47. Thám tử kinh tế The Undercover Economist Tim Harford; Việt Đức, Thu Hương (dịch); NXB LĐXH; HN-2008; 407tr. ; mã xếp giá: LV [2997]
 48. Những điều trường Harvard không dạy bạn; Nhóm dịch Alpha Books; NXB KTQD; HN-2009; 319tr. ; mã xếp giá: K [2979]
 49. Những điều trường Harvard vẫn không dạy bạn; Nguyễn Thu Hiền, Trịnh Minh Giang; NXB KTQD; HN-2009; 395tr. ; mã xếp giá: K [2993]
 50. Những điều trường Harvard thật sự dạy bạn; Vũ Quế Hương, Hương Giang; NXB KTQD; HN-2009; 411tr. ; mã xếp giá: K [2987]
 51. Những kẻ dẫn đầu Alpha Dogs - 8 chiến lược để DN nhỏ vượt lên dẫn đầu; Phương Hà, Hà Trang; NXB Tri thức; HN-2009; 332tr. ; mã xếp giá: K [2975]
 52. Sức mạnh của nhãn hiệu công nghiệp trong marketing; Thanh Hoa (biên soạn); NXB Thanh niên; HN-2007; 498tr. ; mã xếp giá: K [2976]
 53. Nghệ thuật quản lý kinh doanh thị trường; Tinh hoa học viện Harward; NXB Thế giới; HN-2007; 440tr. ; mã xếp giá: K [2977]
 54. Ebay thị trường hoàn hảo; Adam Cohen (Nguyễn Thu Lan dịch); NXB Tri thức; HN-2008; 524tr. ; mã xếp giá: K [2973]
 55. Xu thế không gì ngăn cản nổi; Trương Minh Chính - Trần Di Trân; NXB LĐXH; HN-2008; 349tr. ; mã xếp giá: K [2988]
 56. Hoảng loạn hỗn loạn và cuồng loạn - ManlanspanJcsandcrashes Gần 400 năm lịch sử các cuộc khủng hoảng tài chính; Thu Loan - Quốc Anh dịch; NXB Trií thức; HN-2009; 492tr. ; mã xếp giá: K [2992]
 57. Vùng lợi nhuận The Profit Zone - Làm thế nào để xác định được vùng lợi nhuận trong chiến lược kinh doanh của bạn; Adrian J.SlyWotzky & David J. Morrison; NXB TK; HN-2008; 441tr. ; mã xếp giá: K [2989]
 58. Đô - la hay lá nho? Lột trần cô nàng kinh tế học; Charles Wheelan (Thanh Hương - Bích Ngọc dịch); NXB LĐXH; HN-2009; 417tr. ; mã xếp giá: K [2990]
 59. Thương hiệu với nhà quản lý; Nguyễn Quốc Thịnh - Nguyễn Thành Trung; NXB LĐXH; HN-2009; 471tr. ; mã xếp giá: K [2991]
 60. Các chỉ số cốt yếu trong quản lý giải thích cụ thể các chỉ số tài chính trọng yếu giúp quản lý & điều hành DN; CiaranWalsh (Trần Thu Hằng dịch); NXB Thợp TPHCM; HN-2008; 459tr. ; mã xếp giá: VH [3006]
 61. Tinh hoa quản trị (tập1); Apha Books biên soạn; NXB LĐXH; HN-2009; 278tr. ; mã xếp giá:
 62. Tinh hoa quản trị (tập 2); Apha Books biên soạn; NXB LĐXH; HN-2009; 278tr. ; mã xếp giá:
 63. Tinh hoa quản trị (tập 3); Apha Books biên soạn; NXB LĐXH; HN-2009; 271tr. ; mã xếp giá: LV [2998]
 64. Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall Burton G.Mal Kiel; Thanh Huyền - Thư Trang dịch; NXB LĐXH; HN-2009; 543tr. ; mã xếp giá: VH [3004]
 65. Những kẻ xuất chúng Ou Tliers - Cách nhìn mới về nguồn gốc thành công; Diệu Ngọc dịch; NXB Thế giới; -2009; 359tr. ; mã xếp giá: VH [3005]
 66. WIKINOMICS Sự cộng tác đại chúng đã làm thay đổi thế giới như thế nào; Biên dịch Trương Chí Dũng và Trần Ngọc Đăng; NXB VHTT; HN-2008; 367tr. ; mã xếp giá: VH [3010]
 67. Biểu thuế XK,NK ưu đãi 2010; Bộ Tài chính; NXB ; HN-2009; 617tr. ; mã xếp giá: VH [3011]
 68. Mua lại, Sáp nhập từ A đến Z; Andrew J. Sher Man - Milledge.A. Hart; NXB Tri thức; HN-2009; 396tr. ; mã xếp giá: VH [3008]
 69. Từ điển kinh tế thương mại ứng dụng Anh - Việt; Minh Trang, Phương Thuý; NXB VHTT; HN-2008; tr. ; mã xếp giá: VH [3007]
 70. Bách khoa thư lịch sử; Nguyễn Đức Tĩnh - Ngô Minh Châu (dịch); NXB TĐBK; HN-2009; 478tr. ; mã xếp giá: K [2978]
 71. Văn Minh làm giàu nguồn gốc của cải; TS. Vương Quân Hoàng; NXB CTQG; HN-2008; 2231tr. ; mã xếp giá: VH [3013]
 72. Niên giám Công Thương; TTTTin Công nghiệp và Thương mại; NXB ; HN-2009; tr. ; mã xếp giá:
 73. Tái hoạch định chiến lược toàn cầu; Pan Kaj Ghemawat; NXB Trẻ; HN-2009; 302tr. ; mã xếp giá: K [2985]

 

 

Thông báo của Viện
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Lâm Tuấn Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Trung Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đậu Xuân Đạt
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628