Send mail
Print
Danh mục sách 2010

(2013/04/10 15:27:11.044 GMT+7)

Danh mục sách 2010
 1. Kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học nổi bật trong ngành Công Thương giai đoạn 2006-2010
 2. Kinh nghiệm tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu mặt hàng nông sản
 3. Tằng cường năng lực tham gia của hàng nông sản vào chuối giá trị toàn cầu
 4. Đánh giá khả năng thành công của một số ngành hàng tại thị trường nội địa
 5. Đánh giá khả năng thành công của một số ngành hàng tại thị trường nội địa
 6. Xúc tiến thương mại và kích cầu nội địa – Thực trạng và giải pháp.
 7. Thị trường nội địa tiềm năng còn bỏ ngỏ
 8. Kinh nghiệm xúc tiến thương mại thị trường nội địa một số nước trên thế giới.
 9. Hàng Việt vì nhu cầu thị hiếu tiêu dùng người Việt
 10. Thị trường nông thôn khoảng trống của hàng Việt.
 11. Kinh nghiệm thành công của một số doanh nghiệp trong nước trong công tác xúc tiến thương mại và chiếm lĩnh thị trường nội địa
 12. Thực trạng hàng hóa Trung Quốc tại thị trường Việt Nam, một số giải pháp cho hàng Việt Nam
 13. Ngành dệt may với thị trường nội địa
 14. Sản phẩm công nghiệp với thị trường nội địa
 15. Niên giám thống kê 2009
 16. Vấn đề cải cách hệ thống chính trị của Trung Quốc
 17. 7 quyết định làm nên thành công - Thực thi hiệu quả
 18. 7 Quyết định làm nên thành công - Hành trình tìm kiếm
 19. Sức mạnh tiềm thức
 20. Lột trần kinh doanh
 21. Kinh tế học hài hước
 22. Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng
 23. Cạnh tranh bằng phân tích - Khoa học mới cho chiến thắng trong thế giới kinh doanh hiện đại
 24. Nhà tự nhiên kinh tế
 25. Châu Á thần kỳ
 26. Lời hứa thương hiệu
 27. Những tác nhân gây ảnh hưởng mới
 28. Những ông trùm tài chính
 29. MBA trong tầm tay - Quản lý chất lượng toàn diện
 30. Định giá đầu tư - Tập 1
 31.  Định giá đầu tư - Tập 2
Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi