Gửi tin qua Email
In bài này
Danh mục Video Clip

(2010/06/21 21:58:39.647 GMT+7)

 VIDEO CLIP


 1. Tình hình xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh; 20060506t5; Truyền hình THV; 5/1/2006;

658.8

MD[ 99 ]

 2. Quyền Bảo hộ sở hữu trí tuệ - đặc biệt là Thương hiệu và Nhãn hiệu; 2006053; Truyền hình THV; 5/1/2006;

346.04

MD[ 100 ]

 3. Hiểu đúng về THƯƠNG HIỆU và tầm quan trọng của thương hiệu; 2006052; Truyền hình THV; 5/1/2006;

658.8

MD[ 101 ]

 4. Thực phẩm và An toàn vệ sinh thực phẩm; 2006051; Truyền hình THV; 5/1/2006;

360.04

MD[ 102 ]

 5. Chất lượng sản phẩm & điều kiện XD thương hiệu; 20060624t10; Truyền hình THV; 6/1/2006;

346.04

MD[ 103 ]

 6. VSATTP - Vấn đề không của riêng ai; 20060624t9; Truyền hình THV; 6/1/2006;

363.12

MD[ 104 ]

 7. Ứng Dụng CNTT trong việc xây dựng Thương Hiệu; 20060624t8; Truyền hình THV; 6/1/2006;

658.8

MD[ 105 ]

 8. Xu Hướng Tiếp Thị – Thương Hiệu Của Doanh Nghiệp; 20060617; Truyền hình THV; 6/1/2006;

658.8

MD[ 106 ]

 9. Sự quan tâm của các cơ quan nhà nước với việc xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp; 2006066t6; Truyền hình THV; 6/1/2006;

658.8

MD[ 107 ]

 10. Định vị Thương Hiệu; 20060725t12; Truyền hình THV; 7/1/2006;

346.04

MD[ 108 ]

 11. Ngành Nhựa – Phát Triển Vững Bền Trong Hội Nhập; 20060717t11; Truyền hình THV; 7/1/2006;

338.9

MD[ 109 ]

 12. Sản phẩm chủ lực; 20060824t17; Truyền hình THV; 8/1/2006;

338

MD[ 110 ]

 13. An Ninh Năng Lượng; 20060818t16; Truyền hình THV; 8/1/2006;

354.4.

MD[ 111 ]

 14. Sở hữu trí tuệ trong xây dựng thương hiệu; 20060807t14; Truyền hình THV; 8/1/2006;

346.04

MD[ 112 ]

 15. Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Cho Doanh Nghiệp; 200600918t20; Truyền hình THV; 9/1/2006;

338.7

 16. Thương hiệu cho DN vừa và nhỏ; 9; Truyền hình THV; 11/1/2006;

602

 17. Vệ sinh an toàn thực phẩm cho Nhà hàng; 9; Truyền hình THV; 11/1/2006;

363.12

MD[ 113 ]

 18. Gốm sứ – Sứ mệnh thương hiệu của sản phẩm truyền thống; 8; Truyền hình THV; 11/1/2006;

602

MD[ 114 ]

 19. Thức ăn gia súc – Giá trị thương hiệu trong cạnh tranh; 7; Truyền hình THV; 11/1/2006;

602

MD[ 115 ]

 20. Ngành điện tử Việt Nam trước hội nhập; 6; Truyền hình THV; 11/1/2006;

621.3

MD[ 116 ]

 21. Phân bón lá với chiến lược xây dựng thương hiệu; 18; Truyền hình THV; 12/1/2006;

602

MD[ 117 ]

 22. Ngành bán lẻ Việt Nam; 14; Truyền hình THV; 12/1/2006;

381

MD[ 118 ]

 23. Ngành May Việt Nam với giá trị của thương hiệu; 13; Truyền hình THV; 12/1/2006;

602

MD[ 119 ]

 24. Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến; 12; Truyền hình THV; 12/1/2006;

363.12

MD[ 120 ]

 25. Xây dựng thương hiệu ngành du lịch Phú Quốc; 26; Truyền hình THV; 1/1/2007;

 26. Bao bì – Vai trò của bao bì trong xây dựng thương hiệu; 28; Truyền hình THV; 1/1/2007;

 27. Xây dựng thương hiệu nước mắm Phan Thiết; 23; Truyền hình THV; 1/1/2007;

602

MD[ 121 ]

 28. Xây dựng thương hiệu trái cây Việt Nam; 22; Truyền hình THV; 1/1/2007;

602

MD[ 122 ]

 29. Tầm quan trọng của hệ thống nhận diện thương hiệu; 21; Truyền hình THV; 1/1/2007;

658.8

MD[ 123 ]

 30. Thương hiệu Cafe Việt Nam; 20; Truyền hình THV; 1/1/2007;

602

MD[ 124 ]

 31. Thị trường thực phẩm Tết; 29; Truyền hình THV; 2/1/2007;

 32. Thương hiệu xe máy trong thời hội nhập; 30; Truyền hình THV; 2/1/2007;

381

MD[ 125 ]

 33. Thương hiệu Thời trang Việt; 43; Truyền hình THV; 3/1/2007;

381

MD[ 126 ]

 34. Thực phẩm chay và những vấn đề cần được quan tâm; 42; Truyền hình THV; 3/1/2007;

641

MD[ 127 ]

 35. Slogan; 39; Truyền hình THV; 3/1/2007;

MD[ 128 ]

 36. Vai trò của ngoại ngữ trong hội nhập; 38; Truyền hình THV; 3/1/2007;

370,117

MD[ 129 ]

 37. Thương hiệu xe máy Việt Nam; 37; Truyền hình THV; 3/1/2007;

 38. Vai trò của ngoại ngữ trong hội nhập – Chúc xuân 5; 36; Truyền hình THV; 3/1/2007;

 39. Ngành bán lẻ Việt Nam thời hội nhập; 53; Truyền hình THV; 4/1/2007;

381

MD[ 130 ]

 40. xây dựng niềm tự hào thương hiệu; 51; Truyền hình THV; 4/1/2007;

658,8

MD[ 131 ]

 41. Tái định vị thương hiệu; 50; Truyền hình THV; 4/1/2007;

658,8

MD[ 132 ]

 42. PR trong xây dựng thương hiệu; 49; Truyền hình THV; 4/1/2007;

658,8

MD[ 133 ]

 43. Câu chuyện về thương hiệu Đức Phát VinaBread; 48; Truyền hình THV; 4/1/2007;

658,8

MD[ 134 ]

 44. Doanh nhân 8X và vấn đề xây dựng thương hiệu; 46; Truyền hình THV; 4/1/2007;

658,8

MD[ 135 ]

 45. Tính cộng đồng trong việc xây dựng thương hiệu; 45; Truyền hình THV; 4/1/2007;

658,8

MD[ 136 ]

 46. Chân dung thương hiệu Việt; 62; Truyền hình THV; 5/1/2007;

658,8

MD[ 137 ]

 47. Bước tiến đến thương hiệu; 61; Truyền hình THV; 5/1/2007;

658,8

MD[ 138 ]

 48. Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu; 60; Truyền hình THV; 5/1/2007;

658,8

MD[ 139 ]

 49. Sản phẩm / dịch vụ THV thời hội nhập WTO; 58; Truyền hình THV; 5/1/2007;

381

MD[ 140 ]

 50. Vệ sinh an toàn thực phẩm: rau an toàn; 55; Truyền hình THV; 5/1/2007;

641,3

MD[ 141 ]

 

 

Thông báo của Viện
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Lâm Tuấn Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Trung Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đậu Xuân Đạt
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628