Tin tức và sự kiện
Sinh hoạt khoa học và đánh giá chuyên đề tổng quan, chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Ngọc Hải

(22-08-2017)

Sinh hoạt khoa học và đánh giá chuyên đề tổng quan, chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Ngọc Hải
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

(18-08-2017)

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Vũ Văn Việt

(17-08-2017)

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Vũ Văn Việt
Sinh hoạt khoa học và đánh giá chuyên đề tổng quan, chuyên đề tiến sỹ của NCS. Hoàng Trung Dũng

(21-07-2017)

Sinh hoạt khoa học và đánh giá chuyên đề tổng quan, chuyên đề tiến sỹ của NCS. Hoàng Trung Dũng.
Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Đình Hiệp

(15-07-2017)

Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Đình Hiệp
Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Huy Hoàn

(12-07-2017)

Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Huy Hoàn
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Đặng Thanh Phương

(07-07-2017)

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Đặng Thanh Phương
Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vũ Hương Giang

(30-06-2017)

Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vũ Hương Giang
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Vương Đình Thanh

(20-06-2017)

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Vương Đình Thanh
Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS Lê Thị Mỹ Ngọc

(22-04-2017)

Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề Tiến sỹ của NCS Lê Thị Mỹ Ngọc
Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Vũ Dương Hòa

(11-04-2017)

Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Vũ Dương Hòa
Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017 (sửa đổi bổ sung)

(05-04-2017)

Viện Nghiên cứu Thương mại tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2017 (sửa đổi bổ sung)
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đào Thị Huyền Trang

(04-04-2017)

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đào Thị Huyền Trang
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trần Thị Hương Nhung

(13-03-2017)

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trần Thị Hương Nhung
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Viện Nghiên cứu Thương mại – Bộ Công Thương

(24-01-2017)

Ngày 19/01/2017, Viện Viện Nghiên cứu Thương mại đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 tại Trụ sở Viện, 46 Ngô Quyền, Hà Nội.
Thông báo của Viện
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628