Tin tức và sự kiện
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu định hướng và giải pháp phát triển thương mại bán lẻ của Việt Nam thời kỳ đến năm 2030”

(24-11-2017)

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu định hướng và giải pháp phát triển thương mại bán lẻ của Việt Nam thời kỳ đến năm 2030” do TS. TS. Trịnh Thị Thanh Thủy làm Chủ nhiệm.
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý hoạt động nhập khẩu hàng thực phẩm của Việt Nam”

(23-11-2017)

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý hoạt động nhập khẩu hàng thực phẩm của Việt Nam” do ThS. Đặng Công Hiến làm Chủ nhiệm.
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu xu hướng thị trường nông sản thế giới đến năm 2025 và đề xuất giải pháp cho Việt Nam”

(23-11-2017)

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu xu hướng thị trường nông sản thế giới đến năm 2025 và đề xuất giải pháp cho Việt Nam” do ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa làm Chủ nhiệm.
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Liên minh Châu Âu trong điều kiện thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu

(23-11-2017)

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Liên minh Châu Âu trong điều kiện thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (FTA VN – EU)” do ThS. Hoàng Thị Vân Anh làm Chủ nhiệm.
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang các quốc gia thành viên TPP đến năm 2025”

(23-11-2017)

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang các quốc gia thành viên TPP đến năm 2025” do TS. Phạm Nguyên Minh làm Chủ nhiệm.
Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Khai giảng khoá nghiên cứu sinh năm 2017

(21-11-2017)

Trong không khí cả nước kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 20 tháng 11 năm 2017, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Lễ khai giảng khoá nghiên cứu sinh năm 2017 với sự có mặt của các đại biểu và các ứng viên vừa trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa học năm 2017.
Nghiệm thu cấp cơ sở Dự án môi trường: “Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề tiểu thủ công nghiệp Việt Nam”

(21-11-2017)

Nghiệm thu cấp cơ sở Dự án môi trường: “Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề tiểu thủ công nghiệp Việt Nam” do do TS. Nguyễn Anh Sơn làm Chủ nhiệm
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Thu Thủy

(09-11-2017)

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Việt Hưng

(26-10-2017)

Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Việt Hưng
Sinh hoạt khoa học và đánh giá chuyên đề tổng quan, chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Ngọc Hải

(22-08-2017)

Sinh hoạt khoa học và đánh giá chuyên đề tổng quan, chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Ngọc Hải
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

(18-08-2017)

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Vũ Văn Việt

(17-08-2017)

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Vũ Văn Việt
Sinh hoạt khoa học và đánh giá chuyên đề tổng quan, chuyên đề tiến sỹ của NCS. Hoàng Trung Dũng

(21-07-2017)

Sinh hoạt khoa học và đánh giá chuyên đề tổng quan, chuyên đề tiến sỹ của NCS. Hoàng Trung Dũng.
Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Đình Hiệp

(15-07-2017)

Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Đình Hiệp
Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Huy Hoàn

(12-07-2017)

Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Trần Huy Hoàn
Thông báo của Viện
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đậu Xuân Đạt
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628