Gửi tin qua Email
In bài này
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đặng Thanh Phương

(2018/08/31 21:35:06.695 GMT+7)

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đặng Thanh Phương

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NCS 

ĐẶNG THANH PHƯƠNG

 

Vào 15h30 ngày 31/8/2018, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Đặng Thanh Phương theo Quyết định số 521/QĐ-CLCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện. Tên đề tài: “Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại ở nước ta thời kì đến năm 2020”. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại. Mã số: 62.34.01.21 

Hội đồng đã thống nhất đánh giá :

Các kết quả chính của Luận án:

- Luận án đã tổng kết được những quan niệm kết cấu hạ tầng, kết cấu hạ tầng thương mại (KCHTTM) và đưa ra một quan niệm mới về KCHTTM với những đặc điểm của nó. Luận án cũng làm rõ thế nào là phát triển KCHTTM, các yêu cầu đối với phát triển kết cấu hạ tầng thương mại như phải đồng bộ, phải đi trước một bước và phải có tầm nhìn dài hạn. Từ đó, Luận án đã xây dựng khung lý luận cơ bản về chính sách của nhà nước về phát triển KCHTTM. Đồng thời, Luận án chỉ ra các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chính sách phát triển KCHTTM. Luận án cũng đưa ra được một số tiêu chí đánh giá nội dung và quy trình của chính sách phát triển KCHTTM.

- Qua nghiên cứu kinh nghiệm về chính sách phát triển KCHTTM của một số quốc gia trên thế giới, luận án đã rút ra một số bài học thành công có thể vận dụng và một số bài học cần tránh đối với Việt Nam.

- Luận án nhận diện một cách khách quan và đúng thực trạng chính sách phát triển KCHTTM của Việt Nam trong thời gian 2003-2016, rút ra một số nhận xét, đánh giá xác thực về những điểm hợp lý, những hạn chế, bất cập của chính sách phát triển KCHTTM và nguyên nhân

- Luận án đã đưa ra một số dự báo về các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến chính sách phát triển KCHTTM. Từ đó, đã đề xuất được các quan điểm hoàn thiện chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại.

- Luận án đề xuất 06 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển KCHTTM ở Việt Nam trong thời gian tới: i) Hoàn thiện quy trình chính sách phát triển KCHTTM; ii) Hoàn thiện tổ chức quản lý và phát triển nguồn lực chính sách; iii) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư kinh doanh các KCHTTM; iv) Hoàn thiện nội dung chính sách phát triển KCHTTM; v) Hoàn thiện chính sách khuyến khích đầu phát triển KCHTTM; (vi) Hoàn thiện chính sách quản lý sự phát triển của KCHTTM. Luận án cũng đề xuất một số điều kiện cần thiết đối với Nhà nước và hiệp hội nghề nghiệp nhằm tăng tính khả thi cho các giải pháp.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS Đặng Thanh Phương với kết quả 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS Đặng Thanh Phương đảm bảo yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kinh tế và đề nghị Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cấp bằng Tiến sĩ .

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện kết thúc vào hồi 18 giờ cùng ngày.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ.

 

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Thông báo của Viện
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628