Send mail
Print
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Vũ Văn Việt

(2018/06/29 22:12:38.773 GMT+7)

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Vũ Văn Việt

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NCS 

VŨ VĂN VIỆT

 

Vào 16h00 ngày 30/6/2018, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Vũ Văn Việt theo Quyết định số 312/QĐ-CLCT ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện. Tên đề tài: “Giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động trên địa bàn Hà Nội”. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại. Mã số: 62.34.01.21

Hội đồng đã thống nhất đánh giá :

Các kết quả chính của Luận án:

- Luận án đã đóng góp phát triển lý luận kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ (CHBL). Theo đó, nhiều nội dung về mặt lý luận đã được luận án nghiên cứu, bổ sung và phát triển, hệ thống hóa một cách đầy đủ, toàn diện.Ở phương diện đóng góp lý luận, luận án còn xây dựng mô hình và nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBL điện thoại di động (ĐTDĐ). Dựa trên các kiến thức về phát triển chuỗi CHBL, luận án đã khái quát hóa nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ gồm: phân tích tình thế thị trường ĐTDĐ, phân tích hành vi người tiêu dùng, lựa chọn và phát triển thị trường của chuỗi CHBLĐTDĐ, phát triển cấu trúc và mô hình công nghệ kinh doanh của chuỗi CHBLĐTDĐ, phát triển các biến trong công cụ kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ và phát triển nguồn lực tài chính và hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của chuỗi.

- Luận án đã tổng hợp kinh nghiệm phát triển kinh doanh chuỗi CHBL của một số doanh nghiệp trên thế giới. Các phương diện của các chuỗi này được nghiên cứu: nguyên nhân thành công, các khía cạnh phát triển của các chuỗi cửa hàng bán lẻ này như các yếu tố về lợi thế cạnh tranh, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, yếu tố nhân khẩu học trong lựa chọn địa điểm, môi trường kinh doanh, chủng loại sản phẩm phân phối, yếu tố công nghệ,...Sau khi nghiên cứu, luận án đã rút ra một số bài học kinh nghiệm về phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ cho các doanh nghiệp Việt Nam.

- Luận án đã cung cấp và cập nhật mới thông tin thị trường ĐTDĐ Hà Nội.

- Luận án đã nghiên cứu và khái quái, cập nhật thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ. Luận án đã xem xét, nghiên cứu về 3 chuỗi CHBLĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội như những điển hình tiêu biểu.Các chuỗi CHBLĐTDĐ này được xem xét trên các khía cạnh: mặt hàng bán lẻ hỗn hợp, định vị và thực hành giá bán lẻ, về phát triển chào hàng và xúc tiến bán lẻ, phát triển kênh phân phối bán lẻ của chuỗi CHBL, phát triển hệ thống thông tin, phương pháp bán lẻ và dịch vụ khách hàng, bản sắc bán lẻ và thương hiệu chuỗi, phát triển nhân sự marketing và lực lượng bán lẻ của chuỗi, phát triển hoạt động điều hành.

- Luận án có hai ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn. Trên phương diện lý luận, luận án đã khái quát và lý luận hóa về kinh doanh chuỗi bán lẻ ĐTDĐ, lý luận được khái quát một cách đầy đủ, trên nhiều phương diện làm nền tảng lý thuyết cho nghiên cứu thực tiễn. Trên phương diện thực tiễn, luận án cung cấp những thông tin mới về thị trường và thực trạng kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ hiện nay của Hà Nội. Dựa trên tình hình hiện tại và những triển vọng phát triển trong tương lai, luận án đã đưa ra một số giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ trên thị trường Hà Nội trong thời gian tới.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS Vũ Văn Việt với kết quả 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS Nguyễn Văn Hiển đảm bảo yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kinh tế và đề nghị Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cấp bằng Tiến sĩ .

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện kết thúc vào hồi 18 giờ cùng ngày.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ.

 

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi