Send mail
Print
Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Bùi Văn Phú

(2018/04/09 21:24:51.736 GMT+7)

Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Bùi Văn Phú

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NCS

BÙI VĂN PHÚ

 

Vào hồi 16h00 ngày 09/04/2018, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Bùi Văn Phú theo Quyết định số 318/QĐ-CLCT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện. Tên đề tài: “Phát triển thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng của Việt Nam”. Chuyên ngành: Thương mại. Mã số: 62.34.10.01

Hội đồng đã thống nhất đánh giá :

- Luận án đã hình thành cơ sở lý luận về phát triển thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Trên cơ sở làm rõ khái niệm, đặc điểm, nội dung, các yếu tố cấu thành thị trường… luận án đã làm rõ vai trò quan trọng của việc phát triển thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng đối với bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển tiêu dùng bền vững.

- Luận án đã phân tích làm rõ thực trạng phát triển thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng nước ta trong thời gian qua dựa trên các yếu tố cấu thành thị trường là phát triển nguồn cung sản phẩm, phát triển tiêu dùng sản phẩm và phát triển các trung gian thị trường kết nối cung cầu.

- Luận án đã tiến hành đánh giá chỉ ra những thành công và hạn chế trong việc phát triển các yếu tố cấu thành thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng nước ta thời gian qua. Chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế của các chủ thể là nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phát triển các yếu tố cấu thành thị trường nói chung và thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng nói riêng.

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá, chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, luận án đã đề xuất các quan điểm, định hướng và 3 nhóm giải pháp nhằm phát triển thị trường trong thời gian tới là: Giải pháp phát triển nguồn cung; Giải pháp phát triển trung gian thị trường và giải pháp phát triển tiêu dùng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Việc đề xuất các giải pháp phát triển thị trường, được gắn liền với vai trò, chức năng của các chủ thể cụ thể nên có tính khả thi cao.

- Với các nội dung đã được đề cập, luận án đã làm rõ vai trò quan trọng của phát triển thị trường các sản phẩm tiết kiệm năng lượng đối với việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững nước ta trong thời gian tới.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS Bùi Văn Phú với kết quả 6/6 phiếu tán thành. Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS Bùi Văn Phú đảm bảo yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kinh tế và đề nghị Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cấp bằng Tiến sĩ .

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện kết thúc vào hồi 18 giờ cùng ngày.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ.

 

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi