Send mail
Print
Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Lê Ngọc Trung

(2018/04/19 21:21:06.300 GMT+7)

Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Lê Ngọc Trung

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NCS

LÊ NGỌC TRUNG

 

Vào hồi 16h00 ngày 19/04/2018, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Lê Ngọc Trung theo Quyết định số 63/QĐ-CLCT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện. Tên đề tài: “Giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản vùng Đông Nam Bộ hiện nay”. Chuyên ngành: Thương mại. Mã số: 62.34.10.01

Hội đồng đã thống nhất đánh giá :

- Về lý luận: trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề chuyên sâu và toàn diện về phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản ở cả tầm chính sách và quản trị phát triển hệ thống phân phối, luận án làm rõ đặc điểm riêng có của hệ thống phân phối hàng nông sản, xác lập khái niệm và nội hàm mới của phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản trên địa bàn Vùng kinh tế. Đặc biệt là, làm rõ nội dung, các tiêu chí đánh giá và đưa ra 5 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản Vùng kinh tế. Đây là những đóng góp mới về lý luận đối với phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản Vùng kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh kết hợp với phát triển bền vững.

- Về thực tiễn: Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khoa học về thực trạng phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản vùng Đông Nam Bộ trong những năm qua, luận án chỉ ra những thành tựu, hạn chế và 6 nguyên nhân về phía nhà nước, 5 nguyên nhân về phía doanh nghiệp; Gắn kết cơ sở lý thuyết và thực tiễn, kết hợp với phân tích và dự báo bối cảnh trong tương lai, Luận án xác lập một số quan điểm và định hướng phát triển, đề xuất 2 nhóm giải pháp (đối với Nhà nước và đối với doanh nghiệp) và một số kiến nghị cụ thể về liên kết vùng để phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản vùng Đông Nam Bộ thời kỳ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Các giải pháp và kiến nghị có cơ sở khoa học và thực tiễn, có nhiều điểm mới trong đề xuất giải pháp và kiến nghị về liên kết để phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản vùng Đông Nam Bộ. Vì vậy, Luận án có giá trị thực tiễn cao đối với phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản vùng Đông Nam Bộ nói chung, các địa phương trong vùng nói riêng.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS Lê Ngọc Trung với kết quả 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS Lê Ngọc Trung đảm bảo yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kinh tế và đề nghị Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cấp bằng Tiến sĩ .

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ.

 

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

 

 

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi