Send mail
Print
Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trần Đình Nghị

(2017/12/13 22:10:39.977 GMT+7)

Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trần Đình Nghị

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NCS

TRẦN ĐÌNH NGHỊ

 

Vào hồi 16h00 ngày 13/12/2017, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Trần Đình Nghị theo Quyết định số 52/QĐ-VNCTM ngày 6 tháng 10 năm 2017 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện. Tên đề tài: “Phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Hà Tĩnh thời kỳ đến 2020”. Chuyên ngành: Thương mại. Mã số: 62.34.10.01

Hội đồng đã thống nhất đánh giá :

Về lý luận:

Thứ nhất, trên cơ sở nghiên cứu khái niệm, phân biệt tăng trưởng xuất khẩu và phát triển xuất khẩu và hệ thống hóa lý thuyết về phát triển xuất khẩu, luận án đã góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về phát triển xuất khẩu thủy sản nói chung và phát triển xuất khẩu thủy sản của một địa phương nói riêng.

Thứ hai, luận án đã góp phần làm rõ nội dung của phát triển xuất khẩu nói chung và phát triển xuất khẩu thủy sản nói riêng là phát triển nguồn hàng, thị trường và phương thức xuất khẩu.

Thứ ba, hình thành một số tiêu chí để đánh giá thực trạng phát triển xuất khẩu của một nước và của một địa phương.

Về thực tiễn:

Thứ nhất, đã  phân tích làm rõ thực trạng nuôi trồng, khai thác, chế biến, xuất khẩu thủy sản, chuỗi thủy sản xuất khẩu.

Thứ hai, đã tiến hành đánh giá những thành công, hạn chế và các nguyên nhân hạn chế để từ đó đề xuất mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển xuất khẩu thủy sản của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Thứ ba, kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy cũng như đối với công tác quản lý nhà nước về phát triển xuất khẩu thủy sản.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS Trần Đình Nghị với kết quả 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS Trần Đình Nghị đảm bảo yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kinh tế và đề nghị Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cấp bằng Tiến sĩ .

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện kết thúc vào hồi 18 giờ cùng ngày.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ.

 

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi