Send mail
Print
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Vũ Hương Giang

(2018/06/08 22:20:35.585 GMT+7)

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Vũ Hương Giang

Vào hồi 14h00’ ngày 8/6/2018, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Vũ Hương Giang, với đề tài: “Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam” Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.21, theo quyết định số 264/QĐ-CLCT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Luận án Tiến sĩ được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Đào Ngọc Tiến và TS. Lưu Đức Hải.

Sau khi nghe NCS. Vũ Hương Giang trình bày tóm tắt luận án; 02 nhà khoa học nhận xét phản biện luận án, các thành viên của hội đồng nhận xét, đánh giá, các thầy cô giáo và nhà khoa học tham dự buổi đánh gía luận án đã nhận xét, góp ý và giúp định hướng cho NCS tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện luận án. Hội đồng đánh giá luận án đã kết luận: Đề tài luận án của NCS. Vũ Hương Giang có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; không trùng với các công trình khoa học đã được công bố; đã đáp ứng về cơ bản yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.21.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá luận án với 6/6 phiếu tán thành để luận án được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở.

Buổi bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp cơ sở kết thúc vào hồi 16h30’ cùng ngày.

 

 

Viện Ngiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi