Send mail
Print
Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Vũ Hương Giang

(2019/03/25 21:27:50.109 GMT+7)

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Vũ Hương Giang

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP VIỆN CỦA

NCS VŨ HƯƠNG GIANG

 

Vào hồi 16h00 ngày 25/03/2019, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Vũ Hương Giang theo Quyết định số 32/QĐ-CLCT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện. Tên đề tài: “Nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam”. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại. Mã số: 62.34.01.21

Hội đồng đã thống nhất đánh giá :

Các kết quả chính của Luận án:

Về mặt lý luận, luận án này đã đưa ra các khái niệm mới về doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, khái niệm phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du  lịch cộng đồng; hình thành các tiêu chí đánh giá sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng cũng như làm rõ những nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng.

Về mặt thực tiễn,  luận án đã làm sáng rõ thực trạng phát triển của các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam, những tác động về mặt xã hội, kinh tế và môi trường mà các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng mang lại cho cộng đồng địa phương tại điểm đến du lịch cũng như mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô, môi trường ngành kinh doanh và môi trường nội bộ doanh nghiệp tới sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2011-2017. Từ đó, đã đưa ra được những đánh giá khách quan về thực trạng hoạt động của loại hình doanh nghiệp này với những điểm mạnh cần phát huy và những điểm yếu đang tồn tại cần khắc phục.

Dựa trên cơ sở các vấn đề lý luận đã được làm rõ và thực trạng hoạt động doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, luận án đã đề xuất được hai nhóm giải pháp chủ yếu về chính sách nhằm phát triển các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2035, đó là: nhóm giải pháp phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng về chiều rộng và nhóm giải pháp phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng về chiều sâu. Đây là hai nhóm giải pháp mang tính thực tiễn, có thể tham khảo trong việc hoạch định các chính sách phát triển các doanh nghiệp xã hội nói chung và doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng nói riêng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS Vũ Hương Giang  với kết quả 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS Vũ Hương Giang  đảm bảo yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kinh tế và đề nghị Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cấp bằng Tiến sĩ .

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện kết thúc vào hồi 18 giờ 30 cùng ngày.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ.

 

 

 

 

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi