Send mail
Print
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Đánh giá tác động của một số Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến ngành công nghiệp dệt may Việt nam và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành Dệt may trong bối cảnh hội nhập”

(2017/12/26 21:26:13.334 GMT+7)

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Đánh giá tác động của một số Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến ngành công nghiệp dệt may Việt nam và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành Dệt may trong bối cảnh hội nhập” do ThS. Nguyễn Thị Xuân Thúy làm Chủ nhiệm.

Vào hồi 14h00’ ngày 26 tháng 12 năm 2017, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Đánh giá tác động của một số Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến ngành công nghiệp dệt may Việt nam và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành Dệt may trong bối cảnh hội nhập” mã số: ĐTKHCN.118/17 do ThS. Nguyễn Thị Xuân Thúy làm Chủ nhiệm.

Tham dự buổi nghiệm thu có Lãnh đạo Viện, các thành viên hội đồng khoa học của Viện, các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ quản lý công tác trong và ngoài Viện, các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, sau khi Ban Chủ nhiệm báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài, có nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá của các phản biện, các uỷ viên hội đồng, các nhà khoa học và cán bộ quản lý cả về những thành công, kết quả đã đạt được của đề tài, đồng thời chỉ ra những hạn chế cũng như nghị khuyến nghị ban chủ nhiệm đề tài những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để nâng cao giá trị khoa học của đề tài.

Cuối buổi nghiệm thu, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá đề tài với kết quả 6/6 phiếu tán thành đề tài được bảo vệ chính thức cấp Bộ.

Buổi nghiệm thu kết thúc vào hồi 15h30’ cùng ngày.

 

 

 

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi