Send mail
Print
Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Thu Hương

(2018/09/04 21:35:29.522 GMT+7)

Sinh hoạt khoa học và chấm 3 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Thu Hương

Theo QĐ số 642/QĐ-CLCT ngày 20/8/2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Tiểu ban chấm chuyên đề tiến sĩ. Vào hồi 14 giờ 00 ngày 04/9/2018, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi sinh hoạt và chấm 3 chuyên đề tiến sĩ thuộc Đề tài luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thu Hương “Năng lực cung ứng của doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí”, chuyên ngành Kinh doanh Thương mại, mã số 62.34.01.21

Tiểu ban đánh giá gồm có: TS. Phạm Nguyên minh là Trưởng Tiểu ban; Thư ký Tiểu ban PGS. TS. Lê Trịnh Minh Châu; Ủy viên PGS.TS. Đinh Văn Thành; Bình luận: PGS. TS. Lục Thị Thu Hường, PGS.TS. Đinh Văn Thành và PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang. Buổi đánh giá còn có sự tham dự của các giáo viên, các nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Các chuyên đề gồm:

- Chuyên đề 1: Một số khái niệm cơ bản về năng lực cung ứng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí;

- Chuyên đề 2: Phương pháp và mô hình nghiên cứu về năng lực cung ứng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí;

- Chuyên đề 3: Phân tích kết quả điều tra về năng lực cung ứng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh báo cáo, các thành viên trong Tiểu ban, các nhà khoa học, thầy cô giáo đã bình luận, góp ý, định hướng giúp NCS tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện luận án của mình trong thời gian tới.

Tiểu ban chấm chuyên đề thống nhất thông qua và đánh giá các chuyên đề tiến sỹ của NCS Nguyễn Thu Hương đạt yêu cầu cả về nội dung và hình thức của  chuyên đề  tiến sỹ.

 

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi