Gửi tin qua Email
In bài này
Khai trương Trung tâm tham vấn về WTO tại Việt Nam

(2011/01/12 15:38:07.111 GMT+7)

Đến với Trung tâm Tham vấn về WTO (WRC), các cơ quan Chính phủ, các cơ quan nghiên cứu và đào tạo, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp cận được các cơ sở dữ liệu chính thống của WTO như Cơ sở dữ liệu tích hợp (IDB), cơ sở dữ liệu về Biểu thuế tổng hợp (CTS).

Ngày 11 - 1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Lê Danh Vĩnh đã tham dự buổi lễ khai trương Trung tâm tham vấn về WTO (WRC). Đây là trung tâm tham vấn thứ 154 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và là trung tâm duy nhất được đặt tại Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả thảo luận giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thư ký WTO Pascal Lamy từ tháng 1 - 2010, WTO đã xác nhận việc hỗ trợ cho Việt Nam xây dựng và vận hành Trung tâm tham vấn về WTO. Theo đó, WTO sẽ hỗ trợ kỹ thuật bao gồm cài đặt và cập nhật phần mềm giúp tra cứu thông tin và hỗ trợ đào tạo, phát triển nhân lực để khai thác dữ liệu một cách hiệu quả. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã giao cho Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương làm đầu mối tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của WTO.

Khai trương Trung tâm tham vấn về WTO tại Việt Nam

Dự án Hỗ trợ Thương mại đa biên (EU-Việt Nam MUTRAP III) sẽ góp phần hỗ trợ để đưa trung tâm này vào hoạt động theo đúng tiến độ. Cho đến nay, giai đoạn 1 của chương trình đã được hoàn tất, các thiết bị đã được lắp đặt và sẵn sàng triển khai hoạt động của trung tâm.

Hiện tại, trung tâm đã nhận được 151 tài liệu thuộc 32 nhóm vấn đề về thương mại bao gồm các từ điển về chính sách thương mại của các nước; tài liệu về các vòng đàm phán, các vụ tranh chấp thương mại; cẩm nang về giải quyết tranh chấp thương mại; các báo cáo và thống kê thường niên của WTO về thương mại quốc tế. Dự kiến, sau khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ là địa chỉ hữu ích để các trường đại học, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu tìm kiếm thông tin chính thức về WTO và các vấn đề thương mại thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh đã hoan nghênh sáng kiến thành lập Trung tâm tham vấn WTO tại Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định, đây không chỉ là một địa chỉ cung cấp thông tin và kiến thức đáng tin cậy mà trong tương lai, WRC sẽ là cầu nối vững chắc giúp Việt Nam nhận hỗ trợ từ WTO.

 

Thông báo của Viện
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Lâm Tuấn Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Trung Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đậu Xuân Đạt
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628